عیادت وزیر آموزش و پرورش از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

عیادت وزیر آموزش و پرورش از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، دكتر فخرالدين احمدي دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش با حضور در بیمارستان از آیت الله موسوی اردبیلی عیادت کردند و در جریان وضعیت درمانی این مرجع تقلید شیعیان قرار گرفتند.

عیادت وزیر آموزش و پرورش از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، دكتر فخرالدين احمدي دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش با حضور در بیمارستان از آیت الله موسوی اردبیلی عیادت کردند و در جریان وضعیت درمانی این مرجع تقلید شیعیان قرار گرفتند.

عیادت وزیر آموزش و پرورش از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author