عملکرد دانش آشتیایی براساس استانداردها و در حوزه علم و اندیشه است

عملکرد دانش آشتیایی براساس استانداردها و در حوزه علم و اندیشه است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از هرامروز داوود محمدی در جلسه رای اعتماد در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش كه درصحن علني مجلس شوراي اسلامي درحال برگزاري است، در ابتدا به تشریح شخصیت دانش آشتیانی پرداخت و اظهاركرد وی در بیت بسیار شریفی تربیت شد و پدر بزرگوارشان سال ها در مسجد خیر میدان شهدا سال ها امام جماعت و از افراد موثر در قبل و بعد از انقلاب بودند.
وی ادامه داد: دانش آشتیانی از اعضای فعال انجمن های اسلامی دانشجویی در قبل از انقلاب و بسیار موثر در تشکل های اسلامی که در دانشگاه ها تشکیل می شد و در تاسیس آنها موثر بودند. در ابتدای انقلاب لباس سپاه را بر تن کرد و این که اگر سپاه نباشد کشور هم نیست در حقیقت براساس رهنمود حضرت امام راحل در سپاه حضور پیدا کرد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم تصریح کرد: دانش آشتیانی از دست پروردگان شهید رجایی است. در پاک دستی و اعتقاد به مبانی ارزشی اسلام و رعایت احکام مثال زدنی است.
محمدی به تخصص و توانمندی وزیرپیشنهادی آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: در این زمینه از تخصص کافی برخوردار است. با تدریس در دبیرستان ها کار خود را شروع کرده است. از معلمین بسیار موفق در رشته ریاضی بودند.
وی یادآورشد: دکتر آشتیانی در زمینه مسائل تربیتی و آموزشی از تخصص و توانمندی کافی برخوردار است. کارهایی که در موسسات آموزشی انجام داده است نشانگر این است که وی می توانند سکان آموزش و پرورش را در دست بگیرند و هدایت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که حضور موثری در مدیریت های خرد و کلان داشتند، یادآور شد: بعد از این که وی از آموزش و پرورش رفت همچنان در آموزش و پرورش مدیریت خود را اعمال کردند. در وزارت علوم در سه دوره معاون این وزارتخانه در رده های مختلف بودند. معاونت عمرانی، معاونت جنگ و معاونت طرح برنامه که در هر سه دوره هم موفق بودند. اگر توانمندی لازم را نداشتند در دوره های بعد در معاونت وزارت علوم انتخاب نمی شدند.

عملکرد دانش آشتیایی براساس استانداردها و در حوزه علم و اندیشه است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از هرامروز داوود محمدی در جلسه رای اعتماد در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش كه درصحن علني مجلس شوراي اسلامي درحال برگزاري است، در ابتدا به تشریح شخصیت دانش آشتیانی پرداخت و اظهاركرد وی در بیت بسیار شریفی تربیت شد و پدر بزرگوارشان سال ها در مسجد خیر میدان شهدا سال ها امام جماعت و از افراد موثر در قبل و بعد از انقلاب بودند.
وی ادامه داد: دانش آشتیانی از اعضای فعال انجمن های اسلامی دانشجویی در قبل از انقلاب و بسیار موثر در تشکل های اسلامی که در دانشگاه ها تشکیل می شد و در تاسیس آنها موثر بودند. در ابتدای انقلاب لباس سپاه را بر تن کرد و این که اگر سپاه نباشد کشور هم نیست در حقیقت براساس رهنمود حضرت امام راحل در سپاه حضور پیدا کرد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم تصریح کرد: دانش آشتیانی از دست پروردگان شهید رجایی است. در پاک دستی و اعتقاد به مبانی ارزشی اسلام و رعایت احکام مثال زدنی است.
محمدی به تخصص و توانمندی وزیرپیشنهادی آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: در این زمینه از تخصص کافی برخوردار است. با تدریس در دبیرستان ها کار خود را شروع کرده است. از معلمین بسیار موفق در رشته ریاضی بودند.
وی یادآورشد: دکتر آشتیانی در زمینه مسائل تربیتی و آموزشی از تخصص و توانمندی کافی برخوردار است. کارهایی که در موسسات آموزشی انجام داده است نشانگر این است که وی می توانند سکان آموزش و پرورش را در دست بگیرند و هدایت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که حضور موثری در مدیریت های خرد و کلان داشتند، یادآور شد: بعد از این که وی از آموزش و پرورش رفت همچنان در آموزش و پرورش مدیریت خود را اعمال کردند. در وزارت علوم در سه دوره معاون این وزارتخانه در رده های مختلف بودند. معاونت عمرانی، معاونت جنگ و معاونت طرح برنامه که در هر سه دوره هم موفق بودند. اگر توانمندی لازم را نداشتند در دوره های بعد در معاونت وزارت علوم انتخاب نمی شدند.

عملکرد دانش آشتیایی براساس استانداردها و در حوزه علم و اندیشه است

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author