عراقچی: آماده‌ایم مشکلاتمان با عربستان را از طریق گفت‌وگو حل کنیم

عراقچی: آماده‌ایم مشکلاتمان با عربستان را از طریق گفت‌وگو حل کنیم
معاون وزیر امور خارجه می‌گوید سیاست منطقه‌ای ایران مبتنی بر صلح و ثبات است و بر همین اساس حاضر است مسائل پیش آمده در روابط با عربستان را از طریق گفت‌وگو حل کند.

عراقچی: آماده‌ایم مشکلاتمان با عربستان را از طریق گفت‌وگو حل کنیم

معاون وزیر امور خارجه می‌گوید سیاست منطقه‌ای ایران مبتنی بر صلح و ثبات است و بر همین اساس حاضر است مسائل پیش آمده در روابط با عربستان را از طریق گفت‌وگو حل کند.
عراقچی: آماده‌ایم مشکلاتمان با عربستان را از طریق گفت‌وگو حل کنیم

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author