عدالت آموزشی راهبرد اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

عدالت آموزشی راهبرد اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، علی کرمپور افزود: هم اکنون 66مدرسه فعال شامل 38مدرسه پسرانه و 28مدرسه دخترانه در هرمزگان در این بخش فعالیت دارند که جمعیت دانش آموزان دختر را دو هزار و 163و پسر را سه هزار و 214نفر تشکیل می دهد.

وی خاطر نشان کرد: شاید تصور براین باشد که به دلیل ساختار و نوع تحصیل در این مراکز کیفیت آموزشی چندان مورد توجه نیست اما این اطمینان را داریم که آموزش و پرورش با بهره گیری از همه ظرفیت ها توجه جدی را بر ارتقاء کیفیت آموزشی در این مدارس دارد که جشنواره قلم نیز با همین رویکرد اجرایی می شود.

كرمپور تصريح كرد : نظام آموزشی کشور با تکیه بر سند تحول بنیادین که نقشه راه آوزش و پرروش است از همه ظرفیت ها برای امکان تحصیل استفاده می کند تا بتواندعدالت آموزشی را برای همگان فراهم کند.

عدالت آموزشی راهبرد اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، علی کرمپور افزود: هم اکنون 66مدرسه فعال شامل 38مدرسه پسرانه و 28مدرسه دخترانه در هرمزگان در این بخش فعالیت دارند که جمعیت دانش آموزان دختر را دو هزار و 163و پسر را سه هزار و 214نفر تشکیل می دهد.

وی خاطر نشان کرد: شاید تصور براین باشد که به دلیل ساختار و نوع تحصیل در این مراکز کیفیت آموزشی چندان مورد توجه نیست اما این اطمینان را داریم که آموزش و پرورش با بهره گیری از همه ظرفیت ها توجه جدی را بر ارتقاء کیفیت آموزشی در این مدارس دارد که جشنواره قلم نیز با همین رویکرد اجرایی می شود.

كرمپور تصريح كرد : نظام آموزشی کشور با تکیه بر سند تحول بنیادین که نقشه راه آوزش و پرروش است از همه ظرفیت ها برای امکان تحصیل استفاده می کند تا بتواندعدالت آموزشی را برای همگان فراهم کند.

عدالت آموزشی راهبرد اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author