طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش زمینه آشفتگی و ایجاد مشکلات بیشتر را فراهم می كند

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش زمینه آشفتگی و ایجاد مشکلات بیشتر را فراهم می كند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوين، ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺯﺭﺁﺑﺎﺩﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻔﺖ: مشکلات فرهنگيان استان درجلسات متعدد با مسئولين آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار داده و یکی از دغدغه های اصلی و مهم برای بنده رسیدگی به مشکلات موجود در این حوزه می باشد .

ﻭﻱ اﻓﺰﻭﺩ: لیکن طرح استیضاح وزیر که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، نخست بخاطر اینکه زمان اندکی تا مهر ماه و شروع کار مدارس باقی مانده است، این فرآیند خود زمینه آشفتگی و ایجاد مشکلات بیشتر را بعضا فراهم می آورد و از سوی دیگر برخی مواردی که بعضا نمایندگان برای استیضاح وزیر به آن پرداخته اند باید دید که به چه میزان در اختیار وزیر آموزش و پرورش می باشد و آیا برخی فضاسازی های سیاسی باعث انجام این عمل نشده است؟

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ: در نهایت مشکلات و کمبودهایی وجود دارد، اما برای مرتفع ساختن آن باید تامل و نکته سنجی کرد تا عمل ما منجر به افزایش مشکلات برای این نهاد حساس نگردد.

ﺯﺭﺁﺑﺎﺩﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: در خصوص حمايت از فرهنگيان و استفاده قانوني نمايندگان از حق استيضاح باید تمام جوانب را در نظر گرفت و در رفتارهای خود تنها حقوق مردم را در نظر داشت و بعد اقدام کرد.

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش زمینه آشفتگی و ایجاد مشکلات بیشتر را فراهم می كند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوين، ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺯﺭﺁﺑﺎﺩﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻔﺖ: مشکلات فرهنگيان استان درجلسات متعدد با مسئولين آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار داده و یکی از دغدغه های اصلی و مهم برای بنده رسیدگی به مشکلات موجود در این حوزه می باشد .

ﻭﻱ اﻓﺰﻭﺩ: لیکن طرح استیضاح وزیر که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، نخست بخاطر اینکه زمان اندکی تا مهر ماه و شروع کار مدارس باقی مانده است، این فرآیند خود زمینه آشفتگی و ایجاد مشکلات بیشتر را بعضا فراهم می آورد و از سوی دیگر برخی مواردی که بعضا نمایندگان برای استیضاح وزیر به آن پرداخته اند باید دید که به چه میزان در اختیار وزیر آموزش و پرورش می باشد و آیا برخی فضاسازی های سیاسی باعث انجام این عمل نشده است؟

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ: در نهایت مشکلات و کمبودهایی وجود دارد، اما برای مرتفع ساختن آن باید تامل و نکته سنجی کرد تا عمل ما منجر به افزایش مشکلات برای این نهاد حساس نگردد.

ﺯﺭﺁﺑﺎﺩﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: در خصوص حمايت از فرهنگيان و استفاده قانوني نمايندگان از حق استيضاح باید تمام جوانب را در نظر گرفت و در رفتارهای خود تنها حقوق مردم را در نظر داشت و بعد اقدام کرد.

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش زمینه آشفتگی و ایجاد مشکلات بیشتر را فراهم می كند

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author