ضریب پوشش پیش‌دبستانی در استان سمنان 27 درصد بالاتر از میانگین کشوری است

ضریب پوشش پیش‌دبستانی در استان سمنان 27 درصد بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان دربازدید از مرکز پیش دبستانی آزاده شهرستان شاهرود اظهاركرد : میانگین ضریب پوشش نوآموزان در مراکز پیش‌دبستانی کشور 58 درصد است که این ضریب در استان سمنان 85 درصد است

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان سمنان تصريح كرد : این ارقام بیانگر این است که ضریب پوشش پیش‌دبستانی در استان سمنان 27 درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وي با بيان اين كه 9هزار و 596  نوآموز در 203 مرکز پیش‌دبستانی استان سمنان حضور دارند، خاطرنشان كرد : هفت هزار و 831 نوآموز از مجموع نوآموزان استان نیز در سن پنج‌سالگی قرار دارند.

جهان با اشاره به اینکه نوآموزان حاضر در مراکز پیش‌دبستانی استان سمنان در سنین چهار و پنج سال قرار دارند عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و 765 نوآموز معادل 18.4 درصد از مجموع نوآموزان استان سمنان در سال جاری تحصیلی چهارساله هستند

ضریب پوشش پیش‌دبستانی در استان سمنان 27 درصد بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان دربازدید از مرکز پیش دبستانی آزاده شهرستان شاهرود اظهاركرد : میانگین ضریب پوشش نوآموزان در مراکز پیش‌دبستانی کشور 58 درصد است که این ضریب در استان سمنان 85 درصد است

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان سمنان تصريح كرد : این ارقام بیانگر این است که ضریب پوشش پیش‌دبستانی در استان سمنان 27 درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وي با بيان اين كه 9هزار و 596  نوآموز در 203 مرکز پیش‌دبستانی استان سمنان حضور دارند، خاطرنشان كرد : هفت هزار و 831 نوآموز از مجموع نوآموزان استان نیز در سن پنج‌سالگی قرار دارند.

جهان با اشاره به اینکه نوآموزان حاضر در مراکز پیش‌دبستانی استان سمنان در سنین چهار و پنج سال قرار دارند عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و 765 نوآموز معادل 18.4 درصد از مجموع نوآموزان استان سمنان در سال جاری تحصیلی چهارساله هستند

ضریب پوشش پیش‌دبستانی در استان سمنان 27 درصد بالاتر از میانگین کشوری است

آپدیت آفلاین نود 32

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author