ضرورت جهت گیری فعالیت های مدرسه برای پرورش نسل خلاق

ضرورت جهت گیری فعالیت های مدرسه برای پرورش نسل خلاق

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، محمد دیمه ور در جشنواره استانی جابربن حیان در آمل اظهاركرد: حضور در امر تعلیم و تربیت توفیقی است که باید نسلی شایسته برای کشورمان پرورش دهیم.

وی تصریح کرد: جشنواره جابربن حیان فرصتی برای بروز توانمندی های دانش آموزان است.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش ادامه داد: امروز با روش ها سنتی نمی توانیم نسلی خلاق و روزآمد داشته باشیم که باید اقداماتی از قبیل جشنواره جابرحیان صورت گیردو این امر ضرورتی است که وظیفه داریم کلاس های درس را به کانون های پیشران تبدیل کنیم.

وي ادامه داد: فرهنگ در موج فناوری در حال از بین رفتن است که باید آن را حفظ کنیم و یادگیری سازمانی است که اجزای آن در حال نوآوری هستند که محصولات آن تولید دانش است.

دیمه ور خاطرنشان کرد: فعالیت هایی که در دوره ابتدایی انجام می شود باید برای پرورش خلاقیت دانش آموزان صورت گیرد.

وی ادامه داد: از دانش آموزان و فعالان  شرکت کننده در جشنواره کمال تقدیر و تشکر را داریم و امیدواریم افتخارآفرین برای نظام اسلامی باشند

ضرورت جهت گیری فعالیت های مدرسه برای پرورش نسل خلاق

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، محمد دیمه ور در جشنواره استانی جابربن حیان در آمل اظهاركرد: حضور در امر تعلیم و تربیت توفیقی است که باید نسلی شایسته برای کشورمان پرورش دهیم.

وی تصریح کرد: جشنواره جابربن حیان فرصتی برای بروز توانمندی های دانش آموزان است.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش ادامه داد: امروز با روش ها سنتی نمی توانیم نسلی خلاق و روزآمد داشته باشیم که باید اقداماتی از قبیل جشنواره جابرحیان صورت گیردو این امر ضرورتی است که وظیفه داریم کلاس های درس را به کانون های پیشران تبدیل کنیم.

وي ادامه داد: فرهنگ در موج فناوری در حال از بین رفتن است که باید آن را حفظ کنیم و یادگیری سازمانی است که اجزای آن در حال نوآوری هستند که محصولات آن تولید دانش است.

دیمه ور خاطرنشان کرد: فعالیت هایی که در دوره ابتدایی انجام می شود باید برای پرورش خلاقیت دانش آموزان صورت گیرد.

وی ادامه داد: از دانش آموزان و فعالان  شرکت کننده در جشنواره کمال تقدیر و تشکر را داریم و امیدواریم افتخارآفرین برای نظام اسلامی باشند

ضرورت جهت گیری فعالیت های مدرسه برای پرورش نسل خلاق

بک لینک قوی

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author