ضرورت تداوم یادگیری در معلمان به عنوان فرایندی از ایفای وظیفه معلمی

ضرورت تداوم یادگیری در معلمان به عنوان فرایندی از ایفای وظیفه معلمی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن کامل پیام محمود مهر محمدی به شرح زير است:

با نام خدا

سخنی با نومعلمان

پایان هر راه، آغازی دیگر است. حیات انسانی را باید اینگونه فهم کرد تا  از حرکت و تلاش برای نیل به مراتب بالاتر کمال یا به مفهوم پذیرفته شده دینی آن،  مدارج بالاتر حیات طیب و پاک، آن هم زگهواره تا آخرین نفس، باز نمانیم. افزون بر این، حقیقتا زیست در جهان امروز تقاضای روزآمدی را به طور جدی به همگان تحمیل می کند و انسان ها را دست کم به توفیقی جبری فرا می خواند. سرعت تغییرات و تحولات در عصر ما فوق العاده است. در هیچ برهه ای از تاریخ، بشر چنین شرایطی را تجربه نکرده است. شهروندان عادی و البته به طریق اولی، نخبگان، متخصصان و عناصر حرفه ای هیچ گریزی از یادگیری مدام ندارند، وگرنه تا بخود بیایند در می یابند چقدر زود دیر شده! از قافله باز مانده اند و  در تعاملات روزمره و حرفه ای از توان و مهارت های لازم برخوردار نیستند. تا جایی که ممکن است چیزی به نام “عقب افتادگی زمانی” را تجربه کنند. گویی دیگر متعلق به این عصر و زمان نیستند.

اما برای معلمان، از یک سو این تکلیف سنگین تر و از سوی دیگر عمل به آن بسیار حیاتی تر است. چرا؟ چون شما تا در مقام یادگیرنده ظاهر نشوید، نخواهید توانست یاد بدهید و یادگیری خود انگیخته مستقل از معلم را هم در ضمیر مخاطب خود نمی توانید نهادینه سازید. اگر خسارت دوم نوعی کم فروشی است، که قطعا چنین است، خسارت اول که شما را از وظیفه حداقلی معلم باز می دارد گناهی نابخشودنی است. معلم برازنده و نفیس که همگان آرزو می کنند فرندانشان را بدست با کفایت آنان بسپارند، عنصری با وجدان و اخلاق مدار است که حاضر نمی شود به سبب ناتوانی های آشکار و پنهان او، مخاطب معصوم در معرض هریک از خسارت ها و محرومیت های پیش گفته قرار بگیرد. برعکس،  او با تمام وجود می کوشد تا بهترین و مرغوب ترین جلوه از وجودش را به صحنه تعلیم و تربیت بیاورد. این کیفیت و این کفایت نیز جز از مسیر یادگیری در اشکال فردی و جمعی و رسمی و غیر رسمی تحقق نمی یابد.

سخن از مسیر های رسمی و غیررسمی چون به میان آمد، به این موضوع که می دانم بسیاری از شما هنوز به آن می اندیشید نیز اشاره می کنم، و آن مساله تداوم یادگیری در مسیر رسمی برای دریافت مدرک تحصیلی بالاتر است.  هرگز نمی شود چنین میل و مطالبه ای را تخطئه کرد. مگر می توان برای آموختن مداوم معلم این قدر دلیل و منطق ارایه کرد و در عین حال این خواست را ناصواب دانست؟ پس اگر در وجود خود چنین میل و رغبتی سراغ دارید،  نه تنها خود را سرزنش نکنید، بلکه ازآن حراست کنید. حتما به اعتبار رابطه قطعی میان جستن ویافتن یا خواستن و توانستن، دیریا زود آن را محقق شده خواهید یافت.

لیکن یادگیری که من در این مجال بر آن تاکید دارم، آنچنان با حضور در کلاس درس ملازمت دارد و پیش نیاز قطعی آن محسوب می شود که اساسا باید گفت مبتنی بر یادگیری، دانستن و دانشی از نوع دیگر است و هرگز هم نمی تواند از فرایند ایفای وظیفه معلمی جدا انگاشته شود. از فرایند یاددهی یادگیری سرچشمه می گیرد و در همان فرایند بکاربسته می شود .  این نوع دانستن ایستا هم نیست. در همین فرایند رشد می کند و بالنده می شود و به موازات آن، این معلم است که رشد می کند و بالنده می شود. تعبیری که بسیار برای ما گردانندگان دانشگاه و خدمتگزاران تربیت معلم الهام بخش بوده و سعی کرده ایم برنامه هایمان را به آن سمت سوق دهیم، یعنی معلم فکور یا دارای کنش حرفه ای تاملی، دقیقا به همین معناست. یادگیری های حرفه ای مبتنی بر این فرایند چنان عمق، ژرفا و بصیرت حرفه ای به شما ارزانی می دارد که هر هنگام امکان ادامه تحصیل رسمی یعنی فراگیری دانش های متنوع آکادمیک دست دهد، به مواجهه شما با این بدنه دانش رسمی کیفیتی کاملا برتر به آن می بخشد. این برتری مرهون تجربه دست اول شما از کلاس درس و تامل بر آن تجربه ها در فرایند عمل فکورانه است.اکنون، دانشگاه شما بر مبنای چنین باوری، و البته نیاز شناخته شده مربوط به سال های نخستین تدریس که بسیار استرس زاست، می خواهد در هرچه شکوهمند تر شدن تجربه ورود به صحنه کلاس درس برای شما، در کنار شما باشد و به هر شکل که مطلوب شما باشد و کمک کند تا با تدارک یک بستر یادگیری اختصاصی، فرزندانش حضوری هرچه آرام تر،  کم تنش تر و توام با رضایت خاطر بیشتری را در مدرسه و کلاس درس تجربه کنند. در این زمینه تاملاتی داشته ایم و اقدامات اولیه را بعمل آورده ایم. در آینده نزدیک اطلاعات لازم در اختیار همه علاقمندان قرار خواهد گرفت.

از فرصت استفاده کرده، مناسبت ارجمند و با عظمت عید ولایت، عید سعید غدیر را به شما تبریک گفته و تقارن شروع بخدمت شما با این ایام خجسته را به فال نیک می گیرم. انشاءالله در سایه عنایات حق تعالی و توجهات ائمه هدی توفیقات خوبی در خدمت به تعلیم و تربیت کشورمان بدست آورید.

ضرورت تداوم یادگیری در معلمان به عنوان فرایندی از ایفای وظیفه معلمی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن کامل پیام محمود مهر محمدی به شرح زير است:

با نام خدا

سخنی با نومعلمان

پایان هر راه، آغازی دیگر است. حیات انسانی را باید اینگونه فهم کرد تا  از حرکت و تلاش برای نیل به مراتب بالاتر کمال یا به مفهوم پذیرفته شده دینی آن،  مدارج بالاتر حیات طیب و پاک، آن هم زگهواره تا آخرین نفس، باز نمانیم. افزون بر این، حقیقتا زیست در جهان امروز تقاضای روزآمدی را به طور جدی به همگان تحمیل می کند و انسان ها را دست کم به توفیقی جبری فرا می خواند. سرعت تغییرات و تحولات در عصر ما فوق العاده است. در هیچ برهه ای از تاریخ، بشر چنین شرایطی را تجربه نکرده است. شهروندان عادی و البته به طریق اولی، نخبگان، متخصصان و عناصر حرفه ای هیچ گریزی از یادگیری مدام ندارند، وگرنه تا بخود بیایند در می یابند چقدر زود دیر شده! از قافله باز مانده اند و  در تعاملات روزمره و حرفه ای از توان و مهارت های لازم برخوردار نیستند. تا جایی که ممکن است چیزی به نام “عقب افتادگی زمانی” را تجربه کنند. گویی دیگر متعلق به این عصر و زمان نیستند.

اما برای معلمان، از یک سو این تکلیف سنگین تر و از سوی دیگر عمل به آن بسیار حیاتی تر است. چرا؟ چون شما تا در مقام یادگیرنده ظاهر نشوید، نخواهید توانست یاد بدهید و یادگیری خود انگیخته مستقل از معلم را هم در ضمیر مخاطب خود نمی توانید نهادینه سازید. اگر خسارت دوم نوعی کم فروشی است، که قطعا چنین است، خسارت اول که شما را از وظیفه حداقلی معلم باز می دارد گناهی نابخشودنی است. معلم برازنده و نفیس که همگان آرزو می کنند فرندانشان را بدست با کفایت آنان بسپارند، عنصری با وجدان و اخلاق مدار است که حاضر نمی شود به سبب ناتوانی های آشکار و پنهان او، مخاطب معصوم در معرض هریک از خسارت ها و محرومیت های پیش گفته قرار بگیرد. برعکس،  او با تمام وجود می کوشد تا بهترین و مرغوب ترین جلوه از وجودش را به صحنه تعلیم و تربیت بیاورد. این کیفیت و این کفایت نیز جز از مسیر یادگیری در اشکال فردی و جمعی و رسمی و غیر رسمی تحقق نمی یابد.

سخن از مسیر های رسمی و غیررسمی چون به میان آمد، به این موضوع که می دانم بسیاری از شما هنوز به آن می اندیشید نیز اشاره می کنم، و آن مساله تداوم یادگیری در مسیر رسمی برای دریافت مدرک تحصیلی بالاتر است.  هرگز نمی شود چنین میل و مطالبه ای را تخطئه کرد. مگر می توان برای آموختن مداوم معلم این قدر دلیل و منطق ارایه کرد و در عین حال این خواست را ناصواب دانست؟ پس اگر در وجود خود چنین میل و رغبتی سراغ دارید،  نه تنها خود را سرزنش نکنید، بلکه ازآن حراست کنید. حتما به اعتبار رابطه قطعی میان جستن ویافتن یا خواستن و توانستن، دیریا زود آن را محقق شده خواهید یافت.

لیکن یادگیری که من در این مجال بر آن تاکید دارم، آنچنان با حضور در کلاس درس ملازمت دارد و پیش نیاز قطعی آن محسوب می شود که اساسا باید گفت مبتنی بر یادگیری، دانستن و دانشی از نوع دیگر است و هرگز هم نمی تواند از فرایند ایفای وظیفه معلمی جدا انگاشته شود. از فرایند یاددهی یادگیری سرچشمه می گیرد و در همان فرایند بکاربسته می شود .  این نوع دانستن ایستا هم نیست. در همین فرایند رشد می کند و بالنده می شود و به موازات آن، این معلم است که رشد می کند و بالنده می شود. تعبیری که بسیار برای ما گردانندگان دانشگاه و خدمتگزاران تربیت معلم الهام بخش بوده و سعی کرده ایم برنامه هایمان را به آن سمت سوق دهیم، یعنی معلم فکور یا دارای کنش حرفه ای تاملی، دقیقا به همین معناست. یادگیری های حرفه ای مبتنی بر این فرایند چنان عمق، ژرفا و بصیرت حرفه ای به شما ارزانی می دارد که هر هنگام امکان ادامه تحصیل رسمی یعنی فراگیری دانش های متنوع آکادمیک دست دهد، به مواجهه شما با این بدنه دانش رسمی کیفیتی کاملا برتر به آن می بخشد. این برتری مرهون تجربه دست اول شما از کلاس درس و تامل بر آن تجربه ها در فرایند عمل فکورانه است.اکنون، دانشگاه شما بر مبنای چنین باوری، و البته نیاز شناخته شده مربوط به سال های نخستین تدریس که بسیار استرس زاست، می خواهد در هرچه شکوهمند تر شدن تجربه ورود به صحنه کلاس درس برای شما، در کنار شما باشد و به هر شکل که مطلوب شما باشد و کمک کند تا با تدارک یک بستر یادگیری اختصاصی، فرزندانش حضوری هرچه آرام تر،  کم تنش تر و توام با رضایت خاطر بیشتری را در مدرسه و کلاس درس تجربه کنند. در این زمینه تاملاتی داشته ایم و اقدامات اولیه را بعمل آورده ایم. در آینده نزدیک اطلاعات لازم در اختیار همه علاقمندان قرار خواهد گرفت.

از فرصت استفاده کرده، مناسبت ارجمند و با عظمت عید ولایت، عید سعید غدیر را به شما تبریک گفته و تقارن شروع بخدمت شما با این ایام خجسته را به فال نیک می گیرم. انشاءالله در سایه عنایات حق تعالی و توجهات ائمه هدی توفیقات خوبی در خدمت به تعلیم و تربیت کشورمان بدست آورید.

ضرورت تداوم یادگیری در معلمان به عنوان فرایندی از ایفای وظیفه معلمی

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author