«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد

«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد
نامزد مسلمان حزب کارگر انگلیس، با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن و شوراهای شهر تا اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد.

«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد

نامزد مسلمان حزب کارگر انگلیس، با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن و شوراهای شهر تا اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد.
«صادق خان»، اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد

بک لینک رنک 5

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author