شوخان خطاب به وزيرآموزش و پرورش : كمك كنيد در س بخوانيم

شوخان خطاب به وزيرآموزش و پرورش : كمك كنيد در س بخوانيم

در پي درج مطلب مندرج در خبرگزاري آنا با عنوان  « شوخان خطاب به وزيرآموزش و پرورش : كمك كنيد در س بخوانيم » مورخ27 مرداد ماه 95 جوابيه سازمان آموزش و پرورش استثنايي اين وزارتخانه را به شرح زير است:

دانش آموز مذكور سال قبل در مدرسه عادي اشتغال به تحصيل داشته و با سرويس رايگان آموزش و پرورش استثنايي از خدمات توانبخشي مركز اميد ديواندره استفاده نموده است .

ضمن هماهنگي لازم با پدر دانش آموز مذكور و اداره مربوطه با لحاظ شرايط سني ايشان ، مقرر شد از ابتداي سال تحصيلي آتي (مهر 96) در مركز آموزشي دانش آموزان با نيازهاي ويژه اميد شهرستان ديواندره ثبت نام و با استفاده از يك دستگاه خودرو به طور رايگان ادامه تحصيل داده و ازخدمات آموزش و پرورش استثنايي بهره مند شود

شوخان خطاب به وزيرآموزش و پرورش : كمك كنيد در س بخوانيم

در پي درج مطلب مندرج در خبرگزاري آنا با عنوان  « شوخان خطاب به وزيرآموزش و پرورش : كمك كنيد در س بخوانيم » مورخ27 مرداد ماه 95 جوابيه سازمان آموزش و پرورش استثنايي اين وزارتخانه را به شرح زير است:

دانش آموز مذكور سال قبل در مدرسه عادي اشتغال به تحصيل داشته و با سرويس رايگان آموزش و پرورش استثنايي از خدمات توانبخشي مركز اميد ديواندره استفاده نموده است .

ضمن هماهنگي لازم با پدر دانش آموز مذكور و اداره مربوطه با لحاظ شرايط سني ايشان ، مقرر شد از ابتداي سال تحصيلي آتي (مهر 96) در مركز آموزشي دانش آموزان با نيازهاي ويژه اميد شهرستان ديواندره ثبت نام و با استفاده از يك دستگاه خودرو به طور رايگان ادامه تحصيل داده و ازخدمات آموزش و پرورش استثنايي بهره مند شود

شوخان خطاب به وزيرآموزش و پرورش : كمك كنيد در س بخوانيم

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author