شرکت بیش از 3 هزار و 400 نفر در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان

شرکت بیش از 3 هزار و 400 نفر در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، فولادوند، گفت: این مسابقات در رشته های مختلف از جمله هنرهای دستی، تجسمی، آوایی، نمایشی، ادبی، فیلم کوتاه و آثار الکترونیکی و رایانه ای و تحقیق و مقاله برگزار شد.

وی با بیان این که بیش از 3هزار و 400 دانش آموز  از شهرزستان ها، نواحی و مناطق مختلف در مرحله ی استانی مسابقات فرهنگی و هنری حضور داشتند، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این مسابقات  به مرحله ی کشوری اعزام خواهد شد.

شرکت بیش از 3 هزار و 400 نفر در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، فولادوند، گفت: این مسابقات در رشته های مختلف از جمله هنرهای دستی، تجسمی، آوایی، نمایشی، ادبی، فیلم کوتاه و آثار الکترونیکی و رایانه ای و تحقیق و مقاله برگزار شد.

وی با بیان این که بیش از 3هزار و 400 دانش آموز  از شهرزستان ها، نواحی و مناطق مختلف در مرحله ی استانی مسابقات فرهنگی و هنری حضور داشتند، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این مسابقات  به مرحله ی کشوری اعزام خواهد شد.

شرکت بیش از 3 هزار و 400 نفر در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان

خرید بک لینک

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author