شرق سوریه در آستانه وقوع فاجعه انسانی/ ممانعت داعش از خروج آوارگان در مناطق اشغالی

شرق سوریه در آستانه وقوع فاجعه انسانی/ ممانعت داعش از خروج آوارگان در مناطق اشغالی
هجوم هزاران تن از آوارگان رقه به مناطق تحت سیطره داعش در شرق سوریه و کمبود مواد غذایی و پزشکی در این مناطق خطر وقوع فاجعه انسانی در شرق سوریه را تشدید کرده است.

شرق سوریه در آستانه وقوع فاجعه انسانی/ ممانعت داعش از خروج آوارگان در مناطق اشغالی

هجوم هزاران تن از آوارگان رقه به مناطق تحت سیطره داعش در شرق سوریه و کمبود مواد غذایی و پزشکی در این مناطق خطر وقوع فاجعه انسانی در شرق سوریه را تشدید کرده است.
شرق سوریه در آستانه وقوع فاجعه انسانی/ ممانعت داعش از خروج آوارگان در مناطق اشغالی

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author