سوء استفاده‌ از رجیستری موبایل با دریافت هزینه برای فعال کردن گوشی

سوء استفاده‌ از رجیستری موبایل با دریافت هزینه برای فعال کردن گوشی
با اعلام اخبار اجرای رجیستری موبایل در آینده نزدیک، برخی واحدهای صنفی با سوء استفاده‌ از بی اطلاعی مردم هنگام فروش گوشی موبایل هزینه‌ اضافه‌ای بابت رجیستر کردن آن دریافت می‌کنند.

سوء استفاده‌ از رجیستری موبایل با دریافت هزینه برای فعال کردن گوشی

با اعلام اخبار اجرای رجیستری موبایل در آینده نزدیک، برخی واحدهای صنفی با سوء استفاده‌ از بی اطلاعی مردم هنگام فروش گوشی موبایل هزینه‌ اضافه‌ای بابت رجیستر کردن آن دریافت می‌کنند.
سوء استفاده‌ از رجیستری موبایل با دریافت هزینه برای فعال کردن گوشی

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author