سهم رشته هاي فنی وحرفه ای از دانش آموزان پايه نهم بيش از 17 درصد است

سهم رشته هاي فنی وحرفه ای از دانش آموزان پايه نهم بيش از 17 درصد است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، سیدمحسن حسینی مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت با تکیه بر این جمله از رهبر معظم انقلاب که «یکی از مباحث بسیارمهم در آموزش و پرورش مسئله ی آموزش های فنی  و حرفه ای به دانش آموزان می باشد» گفت: تمام بخشنامه های صادره از وزارت به استان ها با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود و یکی ازدغدغه ها ی اصلی مقام عالی وزارت نیز اجرای متوازن سند تحول بنیادین با تأکید بر کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش است .

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای با اشاره به این که هر آن چه قرار است در توسعه ی مهارت های فنی و حرفه ای اتفاق بیفتد در راهبردهای سند تحول بنیادین اشاره شده است افزود: امسال 968 هزار و 960 دانش آموز در کل کشور در پایه ی نهم مشغول به تحصیل هستند که سال آینده وارد پایه ی دهم می شوند و طبق پیش بینی های صوت گرفته از این تعداد 17 و 39 صدم  از دانش آموزان سهم رشته های فنی و حرفه ای است که باید به این حیطه هدایت شوند.

حسینی مقدم درادامه خاطر نشان کرد:از سال آینده با استقرار سیستم آموزشی 3،3،3،3 ،دوره ی آموزشی درهنرستان ها نیز سه ساله خواهد شد و برخی از رشته های جدید مانند مگاتورنیک،حمل ونقل و معماری داخلی به مجموعه رشته های فنی وحرفه ای اضافه خواهد شد.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش درادامه اذعان داشت :باید نگاه به رشته های جدید به گونه ای باشد که دانش اموزان هرچه زودتر بعد از فارغ التحصیلی بتوانند وارد بازار کار شوند.

وی خاطرنشان کرد:کاری که درهنرستان ها صورت می گیرد به نحوی است که دانش آموزان بتوانند یک مهارت برای کار، فراگرفته و بعداز فارغ التحصیلی بتوانند علاوه بر ورود به بازار کار، قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه ها نیز باشند از همین رو ،دربرنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود دانش آموزان شاخه نظری یک مهارت شغلی درکنار تحصیل فرا بگیرند که به دلیل محدودیت های مالی ،میسّر نشد. 

سهم رشته هاي فنی وحرفه ای از دانش آموزان پايه نهم بيش از 17 درصد است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، سیدمحسن حسینی مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت با تکیه بر این جمله از رهبر معظم انقلاب که «یکی از مباحث بسیارمهم در آموزش و پرورش مسئله ی آموزش های فنی  و حرفه ای به دانش آموزان می باشد» گفت: تمام بخشنامه های صادره از وزارت به استان ها با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود و یکی ازدغدغه ها ی اصلی مقام عالی وزارت نیز اجرای متوازن سند تحول بنیادین با تأکید بر کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش است .

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای با اشاره به این که هر آن چه قرار است در توسعه ی مهارت های فنی و حرفه ای اتفاق بیفتد در راهبردهای سند تحول بنیادین اشاره شده است افزود: امسال 968 هزار و 960 دانش آموز در کل کشور در پایه ی نهم مشغول به تحصیل هستند که سال آینده وارد پایه ی دهم می شوند و طبق پیش بینی های صوت گرفته از این تعداد 17 و 39 صدم  از دانش آموزان سهم رشته های فنی و حرفه ای است که باید به این حیطه هدایت شوند.

حسینی مقدم درادامه خاطر نشان کرد:از سال آینده با استقرار سیستم آموزشی 3،3،3،3 ،دوره ی آموزشی درهنرستان ها نیز سه ساله خواهد شد و برخی از رشته های جدید مانند مگاتورنیک،حمل ونقل و معماری داخلی به مجموعه رشته های فنی وحرفه ای اضافه خواهد شد.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش درادامه اذعان داشت :باید نگاه به رشته های جدید به گونه ای باشد که دانش اموزان هرچه زودتر بعد از فارغ التحصیلی بتوانند وارد بازار کار شوند.

وی خاطرنشان کرد:کاری که درهنرستان ها صورت می گیرد به نحوی است که دانش آموزان بتوانند یک مهارت برای کار، فراگرفته و بعداز فارغ التحصیلی بتوانند علاوه بر ورود به بازار کار، قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه ها نیز باشند از همین رو ،دربرنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود دانش آموزان شاخه نظری یک مهارت شغلی درکنار تحصیل فرا بگیرند که به دلیل محدودیت های مالی ،میسّر نشد. 

سهم رشته هاي فنی وحرفه ای از دانش آموزان پايه نهم بيش از 17 درصد است

بک لینک قوی

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author