« سند تحول » را به يك « گفتمان ملي » و«آموزش و پرورش » را به يك « دغدغه ي همگاني» تبديل كنيم

« سند تحول » را به يك « گفتمان ملي » و«آموزش و پرورش » را به يك « دغدغه ي همگاني» تبديل كنيم

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل پيام علي اصغرفاني به شرح زيراست:

سپاس و ستايش خداوند يكتا را كه انسان را به زيور انديشه آراست و او را امانتدار «قلم» اين وديعه گرانسنگ الهي  نمود تا به قدرت تفكر سر آمد مخلوقات باشد .

   در برگ ريزان پاييز و آمدن ماه مهربان مهر ، تقارن آغازين روز بهار تعليم و تربيت را با عيد بزرگ غدير خم كه مهر علوي را رقم زده است به فال نيك گرفته و ياد و خاطره حماسه سازان و شهيدان والا مقام دفاع مقدس به ويژه معلمان و دانش آموزان شهيد را گرامي مي دارم و بر روان امام شهيدان كه تعليم و تعلّم را عبادت  مي دانست ، درود مي فرستم.

   بدون ترديد  در مسير پر فراز و فرود تعالي بشر ، معلمان بعد از پيامبران، نقشي بي بديل ايفا نموده و آموزش و پرورش از جايگاهي شكوهمند برخوردار است . فرهنگ غني ديني و تاريخ پر سابقه ملي ايران عزيز نيز در همه ي ادوار خود، اهتمام ويژه اي به اين نقش و جايگاه مهم داشته ونهاد تعليم و تربيت و مدرسه را كانون اصلي براي خلق دنياي آينده معرفي كرده است .

در اين ميان خدمتگزاران مردم درآموزش و پرورش دولت تدبير و اميد با ابتناء بر اسناد فرا دستي و برنامه‌هاي تقديمي به مجلس شوراي اسلامي و سياست هاي اعلام شده، با پرهيز از هرگونه شتابزدگي با محور قراردادن تصميمات كارشناسي ، همزمان با تحقق برنامه ها و به بار نشستن طرح ها و اقدامات مختلف در سطوح ملي ، استاني و منطقه اي توجه ويژه اي به اجرايي شدن «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» داشته و با تدوين نقشه راه و زير نظام هاي لازم، اين سند مهم را در فرايند اجرا قرار داده است و  بر آن است تا در سال تحصيلي جاري نيز با همتي مضاعف ، اجراي متوازن آن را استمرار دهد و در اين مسير با بهره‌گيري از رهنمودهاي روشنگرانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و توصيه هاي داهيانه رئيس جمهور محترم، تمام مساعي و تلاش خود را به كار گرفته تا با مدد صاحب نظران تعليم  وتربيت ، فرهيختگان و اصحاب ارجمند رسانه ، « سند تحول » را به يك « گفتمان ملي » و« آموزش و پرورش » را به يك « دغدغه ي » «همگاني» تبديل نمايد تا با اتكاء برآموزش هاي آگاهي بخش معلمان فرهيخته ، تلاش دانش آموزان ساعي و اهتمام اوليا ء و خانواده هاي محترم ، شاهد پيوند عميق «خانه و مدرسه» و رشد متوازن ساحت هاي تربيتي و پرورشي به منظور تربيت نسلي با ايمان ، انديشه ورز ، مشاركت جو ، نقاد و با هويت و شخصيت مستقل ملي ، ديني و انقلابي باشيم.

به يقين معلمان به عنوان ركن ركين هرگونه تحول و نوآوري ، با درك صحيح  از جايگاه و نقش الگويي خود ، صيقل بخشي به روح و جان دانش آموزان و ارايه آموزشهاي هنرمندانه و ماندگار را به منظور مراقبت از امانت هاي گرانقدر مردم و گل هاي باغ زندگي آنان مد نظر قرارمي دهند .

 اوليا محترم نيز به خوبي واقفند ، فرزندان ، گرانبهاترين سرمايه هر پدر ومادري به شمار مي روند كه با حضور در مدرسه، بخش مهمي از شخصيت اجتماعي آنها  شكل مي گيرد ، كه مشاركت فعالانه ، همراهي همدلانه و همفكري خردمندانه آنان با مربيان و معلمان ، مي تواند بستر و زمينه مناسب تري را براي برخورداري فرزندانشان از محيطي آرام ، با نشاط و علمي فراهم سازد.

همچنين از فرزندان عزيزم ، اين دانش آموزان گرانقدرآينده ساز، مي خواهم با تأسي به سيره و سلوك پيامبر اعظم (ص) و تمسك به نقش الگويي امامان معصوم (ع ) وآشنايي با آموزه هاي ديني و فرهنگ غني ايراني در مسير كسب علم وفضيلت وبهره مندي از فرصت جواني ونوجواني كوشا باشند وسه اصل تهذيب ، تحصيل و ورزش را از برنامه هاي اصلي خود قرار دهند .

  اينجانب ايمان دارم معلمان فرهيخته ، آموزگاران ارجمند ، مربيان عزيز و مديران آگاه و دلسوز وكارگزاران وكارشناسان متخصص ومتعهد نظام آموزشي در اقصي نقاط ميهن اسلامي به عنوان طلايه داران آگاهي و مشعلداران دانايي همه ي توان خود را به كار خواهند گرفت تا با ياري خداوند در فرصت پيش رو ، افق هاي روشن ترسيم شده را در سال « اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل »  به طور كامل دست يافتني و اجرايي نمايند .

  در پايان با تبريك مجدد آغاز سال تحصيلي ، از خداوند متعال عزت و سر بلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و توفيق همه خدمتگزاران به كشور را خواهانم .         

« سند تحول » را به يك « گفتمان ملي » و«آموزش و پرورش » را به يك « دغدغه ي همگاني» تبديل كنيم

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل پيام علي اصغرفاني به شرح زيراست:

سپاس و ستايش خداوند يكتا را كه انسان را به زيور انديشه آراست و او را امانتدار «قلم» اين وديعه گرانسنگ الهي  نمود تا به قدرت تفكر سر آمد مخلوقات باشد .

   در برگ ريزان پاييز و آمدن ماه مهربان مهر ، تقارن آغازين روز بهار تعليم و تربيت را با عيد بزرگ غدير خم كه مهر علوي را رقم زده است به فال نيك گرفته و ياد و خاطره حماسه سازان و شهيدان والا مقام دفاع مقدس به ويژه معلمان و دانش آموزان شهيد را گرامي مي دارم و بر روان امام شهيدان كه تعليم و تعلّم را عبادت  مي دانست ، درود مي فرستم.

   بدون ترديد  در مسير پر فراز و فرود تعالي بشر ، معلمان بعد از پيامبران، نقشي بي بديل ايفا نموده و آموزش و پرورش از جايگاهي شكوهمند برخوردار است . فرهنگ غني ديني و تاريخ پر سابقه ملي ايران عزيز نيز در همه ي ادوار خود، اهتمام ويژه اي به اين نقش و جايگاه مهم داشته ونهاد تعليم و تربيت و مدرسه را كانون اصلي براي خلق دنياي آينده معرفي كرده است .

در اين ميان خدمتگزاران مردم درآموزش و پرورش دولت تدبير و اميد با ابتناء بر اسناد فرا دستي و برنامه‌هاي تقديمي به مجلس شوراي اسلامي و سياست هاي اعلام شده، با پرهيز از هرگونه شتابزدگي با محور قراردادن تصميمات كارشناسي ، همزمان با تحقق برنامه ها و به بار نشستن طرح ها و اقدامات مختلف در سطوح ملي ، استاني و منطقه اي توجه ويژه اي به اجرايي شدن «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» داشته و با تدوين نقشه راه و زير نظام هاي لازم، اين سند مهم را در فرايند اجرا قرار داده است و  بر آن است تا در سال تحصيلي جاري نيز با همتي مضاعف ، اجراي متوازن آن را استمرار دهد و در اين مسير با بهره‌گيري از رهنمودهاي روشنگرانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و توصيه هاي داهيانه رئيس جمهور محترم، تمام مساعي و تلاش خود را به كار گرفته تا با مدد صاحب نظران تعليم  وتربيت ، فرهيختگان و اصحاب ارجمند رسانه ، « سند تحول » را به يك « گفتمان ملي » و« آموزش و پرورش » را به يك « دغدغه ي » «همگاني» تبديل نمايد تا با اتكاء برآموزش هاي آگاهي بخش معلمان فرهيخته ، تلاش دانش آموزان ساعي و اهتمام اوليا ء و خانواده هاي محترم ، شاهد پيوند عميق «خانه و مدرسه» و رشد متوازن ساحت هاي تربيتي و پرورشي به منظور تربيت نسلي با ايمان ، انديشه ورز ، مشاركت جو ، نقاد و با هويت و شخصيت مستقل ملي ، ديني و انقلابي باشيم.

به يقين معلمان به عنوان ركن ركين هرگونه تحول و نوآوري ، با درك صحيح  از جايگاه و نقش الگويي خود ، صيقل بخشي به روح و جان دانش آموزان و ارايه آموزشهاي هنرمندانه و ماندگار را به منظور مراقبت از امانت هاي گرانقدر مردم و گل هاي باغ زندگي آنان مد نظر قرارمي دهند .

 اوليا محترم نيز به خوبي واقفند ، فرزندان ، گرانبهاترين سرمايه هر پدر ومادري به شمار مي روند كه با حضور در مدرسه، بخش مهمي از شخصيت اجتماعي آنها  شكل مي گيرد ، كه مشاركت فعالانه ، همراهي همدلانه و همفكري خردمندانه آنان با مربيان و معلمان ، مي تواند بستر و زمينه مناسب تري را براي برخورداري فرزندانشان از محيطي آرام ، با نشاط و علمي فراهم سازد.

همچنين از فرزندان عزيزم ، اين دانش آموزان گرانقدرآينده ساز، مي خواهم با تأسي به سيره و سلوك پيامبر اعظم (ص) و تمسك به نقش الگويي امامان معصوم (ع ) وآشنايي با آموزه هاي ديني و فرهنگ غني ايراني در مسير كسب علم وفضيلت وبهره مندي از فرصت جواني ونوجواني كوشا باشند وسه اصل تهذيب ، تحصيل و ورزش را از برنامه هاي اصلي خود قرار دهند .

  اينجانب ايمان دارم معلمان فرهيخته ، آموزگاران ارجمند ، مربيان عزيز و مديران آگاه و دلسوز وكارگزاران وكارشناسان متخصص ومتعهد نظام آموزشي در اقصي نقاط ميهن اسلامي به عنوان طلايه داران آگاهي و مشعلداران دانايي همه ي توان خود را به كار خواهند گرفت تا با ياري خداوند در فرصت پيش رو ، افق هاي روشن ترسيم شده را در سال « اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل »  به طور كامل دست يافتني و اجرايي نمايند .

  در پايان با تبريك مجدد آغاز سال تحصيلي ، از خداوند متعال عزت و سر بلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و توفيق همه خدمتگزاران به كشور را خواهانم .         

« سند تحول » را به يك « گفتمان ملي » و«آموزش و پرورش » را به يك « دغدغه ي همگاني» تبديل كنيم

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author