سعادت ایران اسلامی در گروي توجه به علم و دانش است

سعادت ایران اسلامی در گروي توجه به علم و دانش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، حجت الاسلام  ابوترابی در مراسم افتتاح مدرسه مرحومه نیلوفر رفیعی تهرانی در ناحیۀ 2 شهر ری، ضمن نقل حدیثی از رسول اکرم (ص) حضرت آدم (ع) را نماد علم ،حضرت نوح (ع) را نماد فهم وحضرت ابراهیم (ع) را نماد حلم و بردباری معرفي واظهارکرد: میان علم و فهم تفاوت بسیار است چه بسا آنان که علم دارند و ازفهم برخوردار نیستند و این انسان ها چون به علمی دست می یابند، بر خود غره می شوند، اما انسان هایی که علم و فهم را در کنار هم دارند هرقدر هم به علم برسند باز براین نکته واقف اند که هنوز هیچ از علم نمی دانند.

وی پیوند میان علم و حلم را پیوندی غیر قابل انکار دانسته و تصريح كرد : انسان به میزان علمش مطالب را می فهمد و آنچه که او را به علم پایبند می کند و مانع مغلوب شدن او به ناملایمات راه دانش می شود، حلم و بردباری است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خداوند از اهمیت علم در بیشترآیات قرآن می فرماید و میدانیم عزت و سعادت ایران اسلامی درگرو علم می باشد، پس باید در راه رسیدن به مقصود از جان و دل تلاش کنیم.

سعادت ایران اسلامی در گروي توجه به علم و دانش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، حجت الاسلام  ابوترابی در مراسم افتتاح مدرسه مرحومه نیلوفر رفیعی تهرانی در ناحیۀ 2 شهر ری، ضمن نقل حدیثی از رسول اکرم (ص) حضرت آدم (ع) را نماد علم ،حضرت نوح (ع) را نماد فهم وحضرت ابراهیم (ع) را نماد حلم و بردباری معرفي واظهارکرد: میان علم و فهم تفاوت بسیار است چه بسا آنان که علم دارند و ازفهم برخوردار نیستند و این انسان ها چون به علمی دست می یابند، بر خود غره می شوند، اما انسان هایی که علم و فهم را در کنار هم دارند هرقدر هم به علم برسند باز براین نکته واقف اند که هنوز هیچ از علم نمی دانند.

وی پیوند میان علم و حلم را پیوندی غیر قابل انکار دانسته و تصريح كرد : انسان به میزان علمش مطالب را می فهمد و آنچه که او را به علم پایبند می کند و مانع مغلوب شدن او به ناملایمات راه دانش می شود، حلم و بردباری است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خداوند از اهمیت علم در بیشترآیات قرآن می فرماید و میدانیم عزت و سعادت ایران اسلامی درگرو علم می باشد، پس باید در راه رسیدن به مقصود از جان و دل تلاش کنیم.

سعادت ایران اسلامی در گروي توجه به علم و دانش است

آپدیت نود 32 سه ماهه

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author