سال گذشته فقط 10 مورد تخلف دریافت وجه غیرقانونی داشتیم

سال گذشته فقط 10 مورد تخلف دریافت وجه غیرقانونی داشتیم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، علی زرافشان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: سال گذشته اعضای دفتر ارزیابی بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش شش هزار بازرسی از روند نام نویسی مدارس داشتند.

وی با بيان اين كه بیشتر مسائل زمان نام نویسی دانش آموزان مربوط به توجیه نبودن مسئولان نام نویسی و نبود مدیر در زمان نام نویسی در مدرسه است، تصريح كرد : اگر مبلغی بیشتر از آنچه که قانون است از اولیای دانش آموزان در زمان نام نویسی به وسیله مدارس گرفته شود، به خانواده ها بازگردانده خواهد شد.

وی در پاسخ به این که برخی اولیا از ترس مدیران یا اختلال در روند آموزش فرزندشان در مدارس تخلف مسئولان نام نویسی مدارس را به آموزش و پرورش گزارش نمی کنند، افزود : ما درباره تخلفات علم غیب نداریم اما هر شخصی که در زمینه دريافت غيرموجه توسط مسئولان مدارس شکایت کند به آن رسیدگی می کنیم.

رئیس ستاد نام نویسی مدارس افزود: در بازرسی از مدارس در زمان نام نویسی از اولیای دانش آموزان درباره مبالغ پرداخت شده پرسش می کنیم.

زرافشان با بیان اینکه فقط 11 درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی درس می خوانند اضافه کرد: آموزش و پرورش به 89 درصد دانش آموزان خدمات ارائه می دهد و این طور نیست که این خدمات آموزشی مفید نباشد.

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش خاطرنشان كرد : بر اساس قانون که تعیین میزان شهریه را بر عهده وزارت آموزش و پرورش قرار داده ، شهریه ثابت و متغیر برای مدارس در نظر گرفته شده است.

وي گفت: نام نویسی مدارس از ابتدای خرداد برای پیش دبستانی و کلاس اولی ها و برای دیگر مقاطع پس از پایان امتحانات خرداد آغاز می شود.

رئیس ستاد نام نویسی مدارس گفت: در سال های اخیر برای مسکن مهر فضای آموزشی پیش بینی نشده است و آموزش و پرورش نیز توان تأمین این مراکز را به دلیل مشخص نبودن مکان آن ندارد.

 وی گفت: برای شهر جدید پردیس نیز قرار شد در ابتدای مهر در بسیاری از واحدهای آن مردم ساکن شوند و بر اساس برآورد آموزش و پرورش باید در ابتدای مهر 15 مدرسه در دو شیفت کاری در این شهر ساخته شود و وزارت شهرسازی متعهد شده است در ایجاد این فضاهای آموزشی به آموزش و پرورش کمک کند.

سال گذشته فقط 10 مورد تخلف دریافت وجه غیرقانونی داشتیم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، علی زرافشان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: سال گذشته اعضای دفتر ارزیابی بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش شش هزار بازرسی از روند نام نویسی مدارس داشتند.

وی با بيان اين كه بیشتر مسائل زمان نام نویسی دانش آموزان مربوط به توجیه نبودن مسئولان نام نویسی و نبود مدیر در زمان نام نویسی در مدرسه است، تصريح كرد : اگر مبلغی بیشتر از آنچه که قانون است از اولیای دانش آموزان در زمان نام نویسی به وسیله مدارس گرفته شود، به خانواده ها بازگردانده خواهد شد.

وی در پاسخ به این که برخی اولیا از ترس مدیران یا اختلال در روند آموزش فرزندشان در مدارس تخلف مسئولان نام نویسی مدارس را به آموزش و پرورش گزارش نمی کنند، افزود : ما درباره تخلفات علم غیب نداریم اما هر شخصی که در زمینه دريافت غيرموجه توسط مسئولان مدارس شکایت کند به آن رسیدگی می کنیم.

رئیس ستاد نام نویسی مدارس افزود: در بازرسی از مدارس در زمان نام نویسی از اولیای دانش آموزان درباره مبالغ پرداخت شده پرسش می کنیم.

زرافشان با بیان اینکه فقط 11 درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی درس می خوانند اضافه کرد: آموزش و پرورش به 89 درصد دانش آموزان خدمات ارائه می دهد و این طور نیست که این خدمات آموزشی مفید نباشد.

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش خاطرنشان كرد : بر اساس قانون که تعیین میزان شهریه را بر عهده وزارت آموزش و پرورش قرار داده ، شهریه ثابت و متغیر برای مدارس در نظر گرفته شده است.

وي گفت: نام نویسی مدارس از ابتدای خرداد برای پیش دبستانی و کلاس اولی ها و برای دیگر مقاطع پس از پایان امتحانات خرداد آغاز می شود.

رئیس ستاد نام نویسی مدارس گفت: در سال های اخیر برای مسکن مهر فضای آموزشی پیش بینی نشده است و آموزش و پرورش نیز توان تأمین این مراکز را به دلیل مشخص نبودن مکان آن ندارد.

 وی گفت: برای شهر جدید پردیس نیز قرار شد در ابتدای مهر در بسیاری از واحدهای آن مردم ساکن شوند و بر اساس برآورد آموزش و پرورش باید در ابتدای مهر 15 مدرسه در دو شیفت کاری در این شهر ساخته شود و وزارت شهرسازی متعهد شده است در ایجاد این فضاهای آموزشی به آموزش و پرورش کمک کند.

سال گذشته فقط 10 مورد تخلف دریافت وجه غیرقانونی داشتیم

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author