سازمان ملل: داعش علیه ایزدی‌ها، نسل کشی کرده است

سازمان ملل: داعش علیه ایزدی‌ها، نسل کشی کرده است
کمیته تحقیق سازمان ملل درباره سوریه در گزارشی اعلام کرد که تروریست‌های داعش علیه ایزدی‌ها، مرتکب نسل‌کشی شده است.

سازمان ملل: داعش علیه ایزدی‌ها، نسل کشی کرده است

کمیته تحقیق سازمان ملل درباره سوریه در گزارشی اعلام کرد که تروریست‌های داعش علیه ایزدی‌ها، مرتکب نسل‌کشی شده است.
سازمان ملل: داعش علیه ایزدی‌ها، نسل کشی کرده است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author