رشد 67 درصدي ميانگين حقوق فرهنگيان در دو سال فعاليت دولت تدبير و اميد

رشد 67 درصدي ميانگين حقوق فرهنگيان در دو سال فعاليت دولت تدبير و اميد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيدمحمدبطحايي با اشاره به سخنان وزير آموزش و پرورش در برنامه «تيتر امشب» گفت: ازآنجايي كه رشد ميانگين حقوق فرهنگيان در آبان ماه 94 را با شهريورماه 92 مقايسه كنيم، مشاهده مي شود كه ميانگين حقوق و مزايا از مبلغ 12 ميليون 565 هزار ريال در شهريور ماه 92 به 21 ميليون و 75 هزار ريال در آبان ماه 94 رسيده و اين ميزان رشد 67 و 7 دهم درصدي را نشان مي دهد.
بطحايي افزود: اين در حالي است كه افزايش حقوق مطابق با ضريب جدول حقوق كاركنان دولت در هر سال توسط هيئت محترم وزيران تصويب و ابلاغ مي شود به گونه اي كه در سال 93 نسبت به 92 معادل  20 درصد و در سال 94 نسبت به 93 معادل 14 درصد رشد داشته است و مقايسه آماري ارقام با ساير كاركنان دولت نشان مي دهد كه هرگونه تشكيك در جهت محاسبات را به طور كامل برطرف مي كند.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه دولت يازدهم به معيشت فرهنگيان توجه ويژه
داشته است ، خاطرنشان كرد : مقايسه رشد ميانگين حقوق فرهنگيان  افزايش بيشتري اعمال شده و البته بخش عمده آن مربوط به اجراي طرح رتبه بندي معلمان مي باشد كه از مهرماه سال 94 اجرايي شده است.

رشد 67 درصدي ميانگين حقوق فرهنگيان در دو سال فعاليت دولت تدبير و اميد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيدمحمدبطحايي با اشاره به سخنان وزير آموزش و پرورش در برنامه «تيتر امشب» گفت: ازآنجايي كه رشد ميانگين حقوق فرهنگيان در آبان ماه 94 را با شهريورماه 92 مقايسه كنيم، مشاهده مي شود كه ميانگين حقوق و مزايا از مبلغ 12 ميليون 565 هزار ريال در شهريور ماه 92 به 21 ميليون و 75 هزار ريال در آبان ماه 94 رسيده و اين ميزان رشد 67 و 7 دهم درصدي را نشان مي دهد.
بطحايي افزود: اين در حالي است كه افزايش حقوق مطابق با ضريب جدول حقوق كاركنان دولت در هر سال توسط هيئت محترم وزيران تصويب و ابلاغ مي شود به گونه اي كه در سال 93 نسبت به 92 معادل  20 درصد و در سال 94 نسبت به 93 معادل 14 درصد رشد داشته است و مقايسه آماري ارقام با ساير كاركنان دولت نشان مي دهد كه هرگونه تشكيك در جهت محاسبات را به طور كامل برطرف مي كند.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه دولت يازدهم به معيشت فرهنگيان توجه ويژه
داشته است ، خاطرنشان كرد : مقايسه رشد ميانگين حقوق فرهنگيان  افزايش بيشتري اعمال شده و البته بخش عمده آن مربوط به اجراي طرح رتبه بندي معلمان مي باشد كه از مهرماه سال 94 اجرايي شده است.

رشد 67 درصدي ميانگين حقوق فرهنگيان در دو سال فعاليت دولت تدبير و اميد

خرید بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author