رشد 18 درصدی پوشش نوآموزان يكساله ی پيش دبستاني

رشد 18 درصدی پوشش نوآموزان يكساله ی پيش دبستاني

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد دیمه ور درسومین روز از سی وسومین اجلاس مدیران وروسای آموزش وپرورش که درسالن اجلاس سران درحال برگزاری است، بیان کرد: تا کنون شرايط لازم براي دسترسي متوازن به آموزش و پرورش پيش دبستاني دركشور با توجه به حاكميتي بودن دوره را فراهم کرده ایم و امكان برخورداري كودكان دوره  پيش دبستاني از آموزش و پرورش اوان كودكي را افزایش دادیم.

وی افزود: اجراي دولتي دوره پيش دبستاني در مناطق داراي ضريب محروميت بالا و دو زبانه ي كشور، حمايت دولتي از ارتقاي پوشش دوره  پيش دبستاني، ارتقاي پوشش پيش دبستاني مناطق كم جمعيت و دور از دسترس، تصويب و اختصاص اعتبار ويژه توسعه ي پيش دبستاني مناطق محروم، تخصيص نيروي انساني به مناطق محروم، برنامه پوشش رايگان و دولتي  150 هزار نوآموز مناطق محروم و تدوين نظام نامه ي جامع دوره ي آموزش پيش دبستاني از جمله دستاوردهای معاونت آموزش ابتدایی است.

دیمه ورهمچنین به پيگيري و دريافت راي معاونت حقوقي رياست جمهوري  درخصوص مديريت يكپارچه  پيش دبستاني ، تدوين آيين نامه ي اجرايي جامع دوره ي آموزش پيش دبستاني ، افزايش پوشش نوآموزان يكساله دوره ي پيش دبستاني با رشد 18 درصدي  و با نرخ پوشش57 درصد ، توسعه ي كمي دوره ي پيش دبستاني ويژه مناطق دوزبانه از 37 هزار و 500 نفر به حدود 110 نفر، پوشش حداكثري رايگان و دولتي نوآموزان دوره پيش دبستاني مناطق محروم با ضريب 9  و پوشش نوآموزان دوره پيش دبستاني مناطق محروم با حمايت دولت در حدود 44 هزار نوآموز نیز اشاره کرد.

معاون آموزش ابتدایی خاطرنشان کرد: ما از ظرفيت  كلاس هاي چندپايه جهت افزايش پوشش حدود 24 هزار نوآموز پيش دبستاني استفاده کرده ایم و اعتبار ويژه ای در لايحه بودجه سنواتي كشوربه این بخش اختصاص داده ایم.

دیمه ور با اشاره به چشم انداز معاونت آموزش ابتدايي در حوزه  پيش دبستاني تصریح کرد: قصد داریم با استفاده از فرصت هاي ملي، جلب وتوسعه همكاري  ساير دستگاه ها مدیریت آموزش و پرورش پیش دبستانی را یکپارچه کنیم. توسعه عدالت آموزشي وفراهم  کردن امكان  دسترسي به آموزش وپرورش پيش دبستان با كيفيت براي همه كودكان واجد را نیز در دستور کار داریم. به فعاليت هاي تربيتي دوره پيش دبستان به منظوررشد وتعالي  همه جانبه كودكان با تاكيد بر استانداردسازی نيروي انساني، برنامه درسي و… نیز کیفیت خواهیم بخشید. بستر سازي جهت تربيت اسلامي ، پرورش استعداد و خلاقیت نوآموزان پيش دبستان مبتني بر اسناد بالادستي و  تقويت هويت ايراني  – اسلامي  از دوره ي پيش دبستان  نیز از برنامه های آینده است.

رشد 18 درصدی پوشش نوآموزان يكساله ی پيش دبستاني

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد دیمه ور درسومین روز از سی وسومین اجلاس مدیران وروسای آموزش وپرورش که درسالن اجلاس سران درحال برگزاری است، بیان کرد: تا کنون شرايط لازم براي دسترسي متوازن به آموزش و پرورش پيش دبستاني دركشور با توجه به حاكميتي بودن دوره را فراهم کرده ایم و امكان برخورداري كودكان دوره  پيش دبستاني از آموزش و پرورش اوان كودكي را افزایش دادیم.

وی افزود: اجراي دولتي دوره پيش دبستاني در مناطق داراي ضريب محروميت بالا و دو زبانه ي كشور، حمايت دولتي از ارتقاي پوشش دوره  پيش دبستاني، ارتقاي پوشش پيش دبستاني مناطق كم جمعيت و دور از دسترس، تصويب و اختصاص اعتبار ويژه توسعه ي پيش دبستاني مناطق محروم، تخصيص نيروي انساني به مناطق محروم، برنامه پوشش رايگان و دولتي  150 هزار نوآموز مناطق محروم و تدوين نظام نامه ي جامع دوره ي آموزش پيش دبستاني از جمله دستاوردهای معاونت آموزش ابتدایی است.

دیمه ورهمچنین به پيگيري و دريافت راي معاونت حقوقي رياست جمهوري  درخصوص مديريت يكپارچه  پيش دبستاني ، تدوين آيين نامه ي اجرايي جامع دوره ي آموزش پيش دبستاني ، افزايش پوشش نوآموزان يكساله دوره ي پيش دبستاني با رشد 18 درصدي  و با نرخ پوشش57 درصد ، توسعه ي كمي دوره ي پيش دبستاني ويژه مناطق دوزبانه از 37 هزار و 500 نفر به حدود 110 نفر، پوشش حداكثري رايگان و دولتي نوآموزان دوره پيش دبستاني مناطق محروم با ضريب 9  و پوشش نوآموزان دوره پيش دبستاني مناطق محروم با حمايت دولت در حدود 44 هزار نوآموز نیز اشاره کرد.

معاون آموزش ابتدایی خاطرنشان کرد: ما از ظرفيت  كلاس هاي چندپايه جهت افزايش پوشش حدود 24 هزار نوآموز پيش دبستاني استفاده کرده ایم و اعتبار ويژه ای در لايحه بودجه سنواتي كشوربه این بخش اختصاص داده ایم.

دیمه ور با اشاره به چشم انداز معاونت آموزش ابتدايي در حوزه  پيش دبستاني تصریح کرد: قصد داریم با استفاده از فرصت هاي ملي، جلب وتوسعه همكاري  ساير دستگاه ها مدیریت آموزش و پرورش پیش دبستانی را یکپارچه کنیم. توسعه عدالت آموزشي وفراهم  کردن امكان  دسترسي به آموزش وپرورش پيش دبستان با كيفيت براي همه كودكان واجد را نیز در دستور کار داریم. به فعاليت هاي تربيتي دوره پيش دبستان به منظوررشد وتعالي  همه جانبه كودكان با تاكيد بر استانداردسازی نيروي انساني، برنامه درسي و… نیز کیفیت خواهیم بخشید. بستر سازي جهت تربيت اسلامي ، پرورش استعداد و خلاقیت نوآموزان پيش دبستان مبتني بر اسناد بالادستي و  تقويت هويت ايراني  – اسلامي  از دوره ي پيش دبستان  نیز از برنامه های آینده است.

رشد 18 درصدی پوشش نوآموزان يكساله ی پيش دبستاني

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author