رشد همه جانبه دانش آموزان آنها را درمقابل توطئه هاي دشمن مصون مي سازد

رشد همه جانبه دانش آموزان آنها را درمقابل توطئه هاي دشمن مصون مي سازد

به گزارش مركزاطلاع رساني روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان يزد “مرضيه گرد ” رئيس سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در ابتداي سفر يكروزه به يزد به ديدار نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد رفت .

“آيت الله محمد رضا ناصري ” دراين ديدار برضرورت تعليم و تربيت همه جانبه دانش آموزان تاكيد كرد و گفت : از آنجائي كه استكبار به دنبال دور كردن جوانان ايران از ارزشهاي ديني است ، رشد همه جانبه دانش آموزان آنها را در مقابل با توطئه هاي دشمن مصون مي سازد.

امام جمعه يزد افزود: لازم است ابتدا فعاليت‌هاي خودمان را بر قشري معطوف كنيم كه دشمن سعي بر ضربه زدن به آنها را دارد و علاوه بر توجه به تمام جامعه، به اين قشر و مصون‌سازي آنها از تهديدات فرهنگي دشمنان به صورت ويژه توجه داشته باشيم.

وي حساسيت مدارس غيردولتي را يادآورشد وافزود نظارت مستمر بر اين مدارس به ويژه مهدهاي كودك يك ضرورت است.

براساس اين گزارش مرضيه گرد هم گفت : دانش آموزان استان يزد درزمينه علمي وتربيتي سرآمد كشورند .

وي دراين ديدار با قدرداني از حمايت وهمراهي نماينده ولي فقيه در امر تعليم وتربيت دانش آموزان افزود : دانش آموزان استان يزد از نظر مسائل علمي ، تربيتي ، ديني و حجاب سرآمد كشورند.

معاون وزير آموزش وپرورش برنامه هاي مذهبي ، معنوي و تربيتي مدارس را يك حركت رو به جلو براي تربيت همه جانبه دانش اموزان خواند وافزود : برنامه هاي قراني ، فعاليت هاي تربيتي ، اردوهاي راهيان نوردر كنار فعاليت هاي علمي به همراه نظارت و دلسوزي كه روحانيت وائمه جمعه دارند زمينه مصونيت دانش آموزان و خنثي كردن برنامه هاي دشمن را فراهم مي سازد.

رشد همه جانبه دانش آموزان آنها را درمقابل توطئه هاي دشمن مصون مي سازد

به گزارش مركزاطلاع رساني روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان يزد “مرضيه گرد ” رئيس سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در ابتداي سفر يكروزه به يزد به ديدار نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد رفت .

“آيت الله محمد رضا ناصري ” دراين ديدار برضرورت تعليم و تربيت همه جانبه دانش آموزان تاكيد كرد و گفت : از آنجائي كه استكبار به دنبال دور كردن جوانان ايران از ارزشهاي ديني است ، رشد همه جانبه دانش آموزان آنها را در مقابل با توطئه هاي دشمن مصون مي سازد.

امام جمعه يزد افزود: لازم است ابتدا فعاليت‌هاي خودمان را بر قشري معطوف كنيم كه دشمن سعي بر ضربه زدن به آنها را دارد و علاوه بر توجه به تمام جامعه، به اين قشر و مصون‌سازي آنها از تهديدات فرهنگي دشمنان به صورت ويژه توجه داشته باشيم.

وي حساسيت مدارس غيردولتي را يادآورشد وافزود نظارت مستمر بر اين مدارس به ويژه مهدهاي كودك يك ضرورت است.

براساس اين گزارش مرضيه گرد هم گفت : دانش آموزان استان يزد درزمينه علمي وتربيتي سرآمد كشورند .

وي دراين ديدار با قدرداني از حمايت وهمراهي نماينده ولي فقيه در امر تعليم وتربيت دانش آموزان افزود : دانش آموزان استان يزد از نظر مسائل علمي ، تربيتي ، ديني و حجاب سرآمد كشورند.

معاون وزير آموزش وپرورش برنامه هاي مذهبي ، معنوي و تربيتي مدارس را يك حركت رو به جلو براي تربيت همه جانبه دانش اموزان خواند وافزود : برنامه هاي قراني ، فعاليت هاي تربيتي ، اردوهاي راهيان نوردر كنار فعاليت هاي علمي به همراه نظارت و دلسوزي كه روحانيت وائمه جمعه دارند زمينه مصونيت دانش آموزان و خنثي كردن برنامه هاي دشمن را فراهم مي سازد.

رشد همه جانبه دانش آموزان آنها را درمقابل توطئه هاي دشمن مصون مي سازد

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author