رشد بيش از 100 درصدي جذب نوآموزان پيش دبستاني در دو سال اخير

رشد بيش از 100 درصدي جذب نوآموزان پيش دبستاني در دو سال اخير

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خوزستان ، محمد تقي زاده اظهاركرد: در سال تحصيلي 93-92 آمار پيش دبستاني ها 30 هزار نفر نوآموز بوده و پس از دو سال هم اكنون تعداد 80 هزار نوآموز  تحت پوشش دوره پيش دبستاني قرار گرفته اند.

مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به تحول آماري سي سال گذشته نوآموزان در استان خوزستان تصريح كرد: آماردانش آموزان پايه اول در سال 53 و در آن شرايط فرهنگي و اجتماعي، حدود 41 هزار نفر بوده كه از اين تعداد 19 هزار نفر دوره پيش دبستاني را طي كردند.اين آمار در سال 83 يعني 30 سال بعد كه تعداد نوآموزان 115 هزار نفر بودند، به يك هزار و 500 نفر كاهش يافت.

وي يكي از آثار پيش دبستاني را تربيت نيروي آموزشي براي مدارس برشمرد و افزود : آموزش و پرورش توانست حدود  2 هزار و 450  نفر نيروي خانم از مربيان پيش دبستاني را در مدارس  به كار گيرد.اين امتياز را تنها استان خوزستان در سطح كشور براي جذب نيرو داشت.زير برخي استان ها كه كلاس هاي پيش دبستاني داير نكرده بودند، نتوانستند نيروي انساني جديد وارد بدنه آموزش و پرورش كنند.

تقي زاده ادامه داد: آموزش و پرورش پيگير توسعه اين بخش بر اساس شاخص هاي بين المللي و ملي شده است. پيش دبستاني در واقع جزو دوره هاي قبل از آموزش رسمي است و با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي جوامع امروز، سن تعليم و تربيت پايين تر آمده است.

مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان با تاكيد بر اجراي برنامه توسعه آموزش و پرورش اظهاركرد: بر اساس برنامه توسعه آموزش و پرورش شاخص هايي در نظر گرفته شده كه بحث پيش دبستاني ، بحث سوادآموزي ، موضوع بهداشت ، توسعه كاردانش و فني و حرفه اي ، در همه ابعاد و در شاخص هاي ملي بر اساس برنامه توسعه در دو سال گذشته پيگيري شده است .

وي رتبه كنكور و امتحانات پاياني سوم متوسطه  را دو شاخص ملي براي ارزيابي و سنجش آموزش و پرورش كشور دانست و افزود: آموزش و پرورش توانسته است رتبه استان خوزستان را از جايگاه 27 به رتبه 21 ارتقا دهد.و درموضوع امتحانات سوم متوسطه امسال تنها 4 استان رتبه هايشان جا به جا شد كه استان خوزستان يكي از آنها بود.در واقع،  رتبه از 31 به 30 جابه جا شد.به هر حال حركت در آموزش به صورت آسانسوري نيست و به صورت پيوسته و مداوم است.

رشد بيش از 100 درصدي جذب نوآموزان پيش دبستاني در دو سال اخير

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خوزستان ، محمد تقي زاده اظهاركرد: در سال تحصيلي 93-92 آمار پيش دبستاني ها 30 هزار نفر نوآموز بوده و پس از دو سال هم اكنون تعداد 80 هزار نوآموز  تحت پوشش دوره پيش دبستاني قرار گرفته اند.

مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به تحول آماري سي سال گذشته نوآموزان در استان خوزستان تصريح كرد: آماردانش آموزان پايه اول در سال 53 و در آن شرايط فرهنگي و اجتماعي، حدود 41 هزار نفر بوده كه از اين تعداد 19 هزار نفر دوره پيش دبستاني را طي كردند.اين آمار در سال 83 يعني 30 سال بعد كه تعداد نوآموزان 115 هزار نفر بودند، به يك هزار و 500 نفر كاهش يافت.

وي يكي از آثار پيش دبستاني را تربيت نيروي آموزشي براي مدارس برشمرد و افزود : آموزش و پرورش توانست حدود  2 هزار و 450  نفر نيروي خانم از مربيان پيش دبستاني را در مدارس  به كار گيرد.اين امتياز را تنها استان خوزستان در سطح كشور براي جذب نيرو داشت.زير برخي استان ها كه كلاس هاي پيش دبستاني داير نكرده بودند، نتوانستند نيروي انساني جديد وارد بدنه آموزش و پرورش كنند.

تقي زاده ادامه داد: آموزش و پرورش پيگير توسعه اين بخش بر اساس شاخص هاي بين المللي و ملي شده است. پيش دبستاني در واقع جزو دوره هاي قبل از آموزش رسمي است و با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي جوامع امروز، سن تعليم و تربيت پايين تر آمده است.

مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان با تاكيد بر اجراي برنامه توسعه آموزش و پرورش اظهاركرد: بر اساس برنامه توسعه آموزش و پرورش شاخص هايي در نظر گرفته شده كه بحث پيش دبستاني ، بحث سوادآموزي ، موضوع بهداشت ، توسعه كاردانش و فني و حرفه اي ، در همه ابعاد و در شاخص هاي ملي بر اساس برنامه توسعه در دو سال گذشته پيگيري شده است .

وي رتبه كنكور و امتحانات پاياني سوم متوسطه  را دو شاخص ملي براي ارزيابي و سنجش آموزش و پرورش كشور دانست و افزود: آموزش و پرورش توانسته است رتبه استان خوزستان را از جايگاه 27 به رتبه 21 ارتقا دهد.و درموضوع امتحانات سوم متوسطه امسال تنها 4 استان رتبه هايشان جا به جا شد كه استان خوزستان يكي از آنها بود.در واقع،  رتبه از 31 به 30 جابه جا شد.به هر حال حركت در آموزش به صورت آسانسوري نيست و به صورت پيوسته و مداوم است.

رشد بيش از 100 درصدي جذب نوآموزان پيش دبستاني در دو سال اخير

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author