رستم‌وندی قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

رستم‌وندی قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد
تقی رستم‌وندی طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی منصوب شد.

رستم‌وندی قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

تقی رستم‌وندی طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی منصوب شد.
رستم‌وندی قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author