رتبه برتر كشوري شهرستان های استان تهران در جشنواره تجارب برتر تربیتی

رتبه برتر كشوري شهرستان های استان تهران در جشنواره تجارب برتر تربیتی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران؛ علیرضا کمرئی اظهار كرد: در ارزیابی هایی که توسط اداره کل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از روند اجرایی این جشنواره در سطح استان های کشور انجام شد،اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در زمینه بسط و توسعه فعالیت ها و اقدامات کمی و کیفی و چگونگی  برگزاری جشنواره تجارب برتر تربیتی حائز رتبه برتر در سال تحصیلی 94-93 شد

وی افزود : جشنواره تجارب برتر تربیتی  به منظور دست یابی به اندوخته های تجربی مستند معاونین پرورشی و مربیان امورتربیتی، مشاوران تربیتی تحصیلی و شغلی، معلمان و مدیران مدارس تمامی دوره های تحصیلی با هدف ترغیب و تشویق آنان برای حضور در عرصه های پژوهشی – تربیتی به منظور ارتقای کیفیت خدمات تربیتی در سطح استان برگزار شد.

کمرئی در پایان خاطر نشان کرد :222 نفر  از همکاران در این جشنواره شرکت کرده و تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

رتبه برتر كشوري شهرستان های استان تهران در جشنواره تجارب برتر تربیتی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران؛ علیرضا کمرئی اظهار كرد: در ارزیابی هایی که توسط اداره کل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از روند اجرایی این جشنواره در سطح استان های کشور انجام شد،اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در زمینه بسط و توسعه فعالیت ها و اقدامات کمی و کیفی و چگونگی  برگزاری جشنواره تجارب برتر تربیتی حائز رتبه برتر در سال تحصیلی 94-93 شد

وی افزود : جشنواره تجارب برتر تربیتی  به منظور دست یابی به اندوخته های تجربی مستند معاونین پرورشی و مربیان امورتربیتی، مشاوران تربیتی تحصیلی و شغلی، معلمان و مدیران مدارس تمامی دوره های تحصیلی با هدف ترغیب و تشویق آنان برای حضور در عرصه های پژوهشی – تربیتی به منظور ارتقای کیفیت خدمات تربیتی در سطح استان برگزار شد.

کمرئی در پایان خاطر نشان کرد :222 نفر  از همکاران در این جشنواره شرکت کرده و تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

رتبه برتر كشوري شهرستان های استان تهران در جشنواره تجارب برتر تربیتی

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author