راه اندازی صندوق حمایت از مدارس غیردولتی از سوی دولت

راه اندازی صندوق حمایت از مدارس غیردولتی از سوی دولت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، مرضیه گرد در اولين جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه دار استان اظهاركرد : بسته حمایتی از مجموعه آموزش های غیردولتی در هفت بند مطرح شده و در هر استان متناسب با شرایط آن اجرا می شود.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش یکی از اهداف سند تحول بنیادین را تأکید بر توسعه مشارکت ها و استفاده از ظرفیت خیرین، مردم و خانواده ها دانست و تصريح كرد : این وظیفه سنگین برعهده سازمان مدارس غیردولتی است.

وی با بیان این که مشارکت بخش غیردولتی در بخش تعلیم و تربیت امروز یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، افزود: رسیدگی به مسائل مدارس غیردولتی و اجرایی شدن موارد قانونی حمایتی از این مدارس، دغدغه آموزش و پرورش است.

گرد کمبود و یا نداشتن فضای آموزشی را یکی از مشکلات مدارس و مراکز غیر دولتی کشور اعلام کرد و افزود : نبود زمین با کاربری آموزشی که موسسان بتوانند با تسهیلات ارزان قیمت نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند یکی از مشکلات شماره یک است.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از تحصیل بیش از یک میلیون و 300 هزار دانش آموز در 13 هزار مدرسه غیردولتی خبر داد و خاطرنشان كرد : یکی از مسائل اساسی در سازمان مدارس غیردولتی توسعه و افزایش کیفیت آموزشي و پرورشي مدارس و همچنین توانمندسازی معلمان است

وي با تاکید بر اینکه موسسان و معلمان غیردولتی باید تمرکز ویژه ای بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و راه کارهای اجرایی آن داشته باشند، افزود : با توجه به مشکلاتی که در حوزه مدارس غیردولتی وجود دارد آموزش‌ و پرورش تصمیم گرفت تا برای حل زمین مدارس تفاهمنامه‌ای با مسکن و شهرسازی منعقد کند

راه اندازی صندوق حمایت از مدارس غیردولتی از سوی دولت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، مرضیه گرد در اولين جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه دار استان اظهاركرد : بسته حمایتی از مجموعه آموزش های غیردولتی در هفت بند مطرح شده و در هر استان متناسب با شرایط آن اجرا می شود.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش یکی از اهداف سند تحول بنیادین را تأکید بر توسعه مشارکت ها و استفاده از ظرفیت خیرین، مردم و خانواده ها دانست و تصريح كرد : این وظیفه سنگین برعهده سازمان مدارس غیردولتی است.

وی با بیان این که مشارکت بخش غیردولتی در بخش تعلیم و تربیت امروز یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، افزود: رسیدگی به مسائل مدارس غیردولتی و اجرایی شدن موارد قانونی حمایتی از این مدارس، دغدغه آموزش و پرورش است.

گرد کمبود و یا نداشتن فضای آموزشی را یکی از مشکلات مدارس و مراکز غیر دولتی کشور اعلام کرد و افزود : نبود زمین با کاربری آموزشی که موسسان بتوانند با تسهیلات ارزان قیمت نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند یکی از مشکلات شماره یک است.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از تحصیل بیش از یک میلیون و 300 هزار دانش آموز در 13 هزار مدرسه غیردولتی خبر داد و خاطرنشان كرد : یکی از مسائل اساسی در سازمان مدارس غیردولتی توسعه و افزایش کیفیت آموزشي و پرورشي مدارس و همچنین توانمندسازی معلمان است

وي با تاکید بر اینکه موسسان و معلمان غیردولتی باید تمرکز ویژه ای بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و راه کارهای اجرایی آن داشته باشند، افزود : با توجه به مشکلاتی که در حوزه مدارس غیردولتی وجود دارد آموزش‌ و پرورش تصمیم گرفت تا برای حل زمین مدارس تفاهمنامه‌ای با مسکن و شهرسازی منعقد کند

راه اندازی صندوق حمایت از مدارس غیردولتی از سوی دولت

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author