راه اندازي و تجهيز شش کانون اصلاح حرکات جسمانی در استان تجهیز و راه اندازی می شود

راه اندازي و تجهيز شش کانون اصلاح حرکات جسمانی در استان تجهیز و راه اندازی می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، سالار قاسمی با بيان اين كه برای حل مشکل جسمانی و قامتی دانش آموزان شش کانون حرکات اصلاحی در شهرستان های استان راه اندازی می شود، اظهاركرد: برای راه اندازی این کانون ها۶۸۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است كه سه میلیارد ریال آن از سوی استانداری اختصاص می یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصريح کرد: 60 درصد از دانش آموزان ابتدایی استان حداقل یکی از مشکلات  قامتی را دارند که با راه اندازی کانون حرکات اصلاحی می توانیم در آینده ای نزدیک از ابتلاي دانش آموزان جلوگیری کنیم.

وي مشکل قامتی در بین دانش آموزان دختر را بیشتر عنوان و خاطرنشان کرد: سر به جلو، شایع ترین عارضه در بین دانش آموزان است که با استاندارد سازی میز و نیمکت های مدارس و استفاده از کیف های دو بنده می توان از افتادگی شانه و ستون فقرات تاب دار در بین دانش آموزان جلوگیری کرد.

راه اندازي و تجهيز شش کانون اصلاح حرکات جسمانی در استان تجهیز و راه اندازی می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، سالار قاسمی با بيان اين كه برای حل مشکل جسمانی و قامتی دانش آموزان شش کانون حرکات اصلاحی در شهرستان های استان راه اندازی می شود، اظهاركرد: برای راه اندازی این کانون ها۶۸۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است كه سه میلیارد ریال آن از سوی استانداری اختصاص می یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصريح کرد: 60 درصد از دانش آموزان ابتدایی استان حداقل یکی از مشکلات  قامتی را دارند که با راه اندازی کانون حرکات اصلاحی می توانیم در آینده ای نزدیک از ابتلاي دانش آموزان جلوگیری کنیم.

وي مشکل قامتی در بین دانش آموزان دختر را بیشتر عنوان و خاطرنشان کرد: سر به جلو، شایع ترین عارضه در بین دانش آموزان است که با استاندارد سازی میز و نیمکت های مدارس و استفاده از کیف های دو بنده می توان از افتادگی شانه و ستون فقرات تاب دار در بین دانش آموزان جلوگیری کرد.

راه اندازي و تجهيز شش کانون اصلاح حرکات جسمانی در استان تجهیز و راه اندازی می شود

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author