راه اندازي باشگاه معلمان مؤلف در سال تحصيلي جديد

راه اندازي باشگاه معلمان مؤلف در سال تحصيلي جديد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروزحجت الاسلام والمسلمين محي الدين بهرام محمديان درگردهمايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل آموزش وپرورش استان هاي سراسركشور و مديران كل ستادي كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران كه در حال برگزاري است ، اظهاركرد: محتواي تمام كتب درسي پايه دهم تهيه ،‌ تدوين و اعتبارسنجي شده و 10 عنوان از 140 عنوان آن در حال حاضر به چاپ رسيده است و پيش بيني مي شود تا پانزدهم شهريور اين كتاب ها در اختيار دانش آموزان قرار گيرد.

وي افزود: براي استفاده از نظر كارشناسي معلمان پيش نويس تمام كتاب هاي درسي حتي پايه دهم بر روي سامانه سازمان پژوهش قرارگرفت تا معلمان علاوه برآشنايي با عناوين كتاب ها بتوانند نظرات اصلاحي خود را به آموزش و پرورش منتقل كنند.

محمديان ادامه داد: اهتمام آموزش وپرورش به آموزش معلمان دركتب جديدالتأليف به ويژه دركتب جديدالتأليف جدي است  و اين آموزش مي تواند به صورت آموزش حضوري، نيمه حضوري و يا تلفيقي انجام شود و دراين راستا سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي آمادگي هر نوع همكاري با بخش هاي مختلف آموزش و پرورش را دارد.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي حضور معلمان در تهيه محتواي الكترونيكي را يك فرصت خواند و تصريح كرد:  بايد از ظرفيت علمي معلمان درتهيه محتواي الكترونيكي و حضور در بخش هاي علمي مجلات رشد استفاده كنيم تا بتوانيم از نخبگان آنها درتأليف كتب درسي دانش آموزان بهره لازم را ببريم .

محمديان استقرار پايه دهم تحصيلي را بسيار مهم خواند وگفت: پايه دهم تحصيلي يك پروژه بزرگ براي آموزش وپرورش محسوب مي شود كه بايد همزمان در چاپ و تأليف كتاب هاي تحصيلي اين پايه، اجراي متوازن شاخه ها و رشته ها براساس هدايت تحصيلي و برگزاري كلاس هاي آمادگي ضمن خدمت براي معلمان پايه دهم از اقداماتي است كه اگر به صورت مطلوب انجام شود استقرار پايه هاي يازدهم و دوازدهم را نيز تسهيل خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: نرم افزار «برفراز آسمان به صورت محتواي الكترونيكي هر پايه تحصيلي و براساس انواع دروس آماده ارائه به معلمان است و انتظار مي رود مديران كل استان ها بازخورد استفاده از اين نرم افزار را  جهت اصلاح  يا رفع نقص اين نرم افزار به سازمان پژوهش اعلام كنند.

راه اندازي باشگاه معلمان مؤلف در سال تحصيلي جديد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروزحجت الاسلام والمسلمين محي الدين بهرام محمديان درگردهمايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل آموزش وپرورش استان هاي سراسركشور و مديران كل ستادي كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران كه در حال برگزاري است ، اظهاركرد: محتواي تمام كتب درسي پايه دهم تهيه ،‌ تدوين و اعتبارسنجي شده و 10 عنوان از 140 عنوان آن در حال حاضر به چاپ رسيده است و پيش بيني مي شود تا پانزدهم شهريور اين كتاب ها در اختيار دانش آموزان قرار گيرد.

وي افزود: براي استفاده از نظر كارشناسي معلمان پيش نويس تمام كتاب هاي درسي حتي پايه دهم بر روي سامانه سازمان پژوهش قرارگرفت تا معلمان علاوه برآشنايي با عناوين كتاب ها بتوانند نظرات اصلاحي خود را به آموزش و پرورش منتقل كنند.

محمديان ادامه داد: اهتمام آموزش وپرورش به آموزش معلمان دركتب جديدالتأليف به ويژه دركتب جديدالتأليف جدي است  و اين آموزش مي تواند به صورت آموزش حضوري، نيمه حضوري و يا تلفيقي انجام شود و دراين راستا سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي آمادگي هر نوع همكاري با بخش هاي مختلف آموزش و پرورش را دارد.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي حضور معلمان در تهيه محتواي الكترونيكي را يك فرصت خواند و تصريح كرد:  بايد از ظرفيت علمي معلمان درتهيه محتواي الكترونيكي و حضور در بخش هاي علمي مجلات رشد استفاده كنيم تا بتوانيم از نخبگان آنها درتأليف كتب درسي دانش آموزان بهره لازم را ببريم .

محمديان استقرار پايه دهم تحصيلي را بسيار مهم خواند وگفت: پايه دهم تحصيلي يك پروژه بزرگ براي آموزش وپرورش محسوب مي شود كه بايد همزمان در چاپ و تأليف كتاب هاي تحصيلي اين پايه، اجراي متوازن شاخه ها و رشته ها براساس هدايت تحصيلي و برگزاري كلاس هاي آمادگي ضمن خدمت براي معلمان پايه دهم از اقداماتي است كه اگر به صورت مطلوب انجام شود استقرار پايه هاي يازدهم و دوازدهم را نيز تسهيل خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: نرم افزار «برفراز آسمان به صورت محتواي الكترونيكي هر پايه تحصيلي و براساس انواع دروس آماده ارائه به معلمان است و انتظار مي رود مديران كل استان ها بازخورد استفاده از اين نرم افزار را  جهت اصلاح  يا رفع نقص اين نرم افزار به سازمان پژوهش اعلام كنند.

راه اندازي باشگاه معلمان مؤلف در سال تحصيلي جديد

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author