رامین رضائیان و مهدی طارمی به ریزه اسپور پیوستند

رامین رضائیان و مهدی طارمی به ریزه اسپور پیوستند
دو بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس رسما به تیم فوتبال ریزه اسپور ترکیه پیوستند.

رامین رضائیان و مهدی طارمی به ریزه اسپور پیوستند

دو بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس رسما به تیم فوتبال ریزه اسپور ترکیه پیوستند.
رامین رضائیان و مهدی طارمی به ریزه اسپور پیوستند

اکانت تست کریو 5 دقیقه

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author