رئیس سیا: اسناد «28 صفحه» منتشر نشود بهتر است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم

رئیس سیا: اسناد «28 صفحه» منتشر نشود بهتر است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم
به دنبال سفر باراک اوباما به ریاض و تهدید عربستان مبنی بر خارج کردن سرمایه های خود از بانکهای آمریکایی، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت که انتشار اسناد موسوم به 28 صفحه اشتباه است!

رئیس سیا: اسناد «28 صفحه» منتشر نشود بهتر است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم

به دنبال سفر باراک اوباما به ریاض و تهدید عربستان مبنی بر خارج کردن سرمایه های خود از بانکهای آمریکایی، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت که انتشار اسناد موسوم به 28 صفحه اشتباه است!
رئیس سیا: اسناد «28 صفحه» منتشر نشود بهتر است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم

آپدیت نود 32 پنجشنبه

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author