دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, علی اصغر فانی با حضور در منزل معلم جانبار جواد اوشال که در صحنه های دفاع مقدس به درجه جانباری نائل آمده بود با تجلیل از رشادت و ایثار جانباران انقلاب اسلامی گفت : جانبازان انقلاب ودفاع مقدس شهدای زنده هستند و تکریم و تجلیل ازآنها تکریم ارزش ها است و وظیفه ما قدر دانی و سپاس از این عزیران است .
وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش و معلمان در عرصه های مختلف دفاع از انقلاب و کشور همیشه پیشتاز بوده است تصریح کرد :28 هزار جانباز فرهنگی سرمایه های معنوی آموزش و پرورش و الگوهای عینی شجاعت و ایثاربرای نسل جوان و نوجوان هستند.
گفتنی است در این دیدار دکتر فانی با اهدا لوح سپاس از ایثار جواد اوشال جانباز 55درصد تجلیل کرد.

دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, علی اصغر فانی با حضور در منزل معلم جانبار جواد اوشال که در صحنه های دفاع مقدس به درجه جانباری نائل آمده بود با تجلیل از رشادت و ایثار جانباران انقلاب اسلامی گفت : جانبازان انقلاب ودفاع مقدس شهدای زنده هستند و تکریم و تجلیل ازآنها تکریم ارزش ها است و وظیفه ما قدر دانی و سپاس از این عزیران است .
وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش و معلمان در عرصه های مختلف دفاع از انقلاب و کشور همیشه پیشتاز بوده است تصریح کرد :28 هزار جانباز فرهنگی سرمایه های معنوی آموزش و پرورش و الگوهای عینی شجاعت و ایثاربرای نسل جوان و نوجوان هستند.
گفتنی است در این دیدار دکتر فانی با اهدا لوح سپاس از ایثار جواد اوشال جانباز 55درصد تجلیل کرد.

دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

خرید بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author