دچار اشتباه محاسباتی نشوید/ ما دانشگاهیان امریکا را با تحریم و تهدید و جنگ شناختیم

دچار اشتباه محاسباتی نشوید/ ما دانشگاهیان امریکا را با تحریم و تهدید و جنگ شناختیم
جمعی از دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت در پی دست درازی دولت آمریکا به اموال بلوکه شده ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کردند: اگر در این زمانه عده ای سعی در نمایش چهره دیگری از ایران دارند شما را به اشتباه محاسباتی نیندازد، ما همان متوسلیان‌ها و شهبازی‌ها هستیم.

دچار اشتباه محاسباتی نشوید/ ما دانشگاهیان امریکا را با تحریم و تهدید و جنگ شناختیم

جمعی از دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت در پی دست درازی دولت آمریکا به اموال بلوکه شده ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کردند: اگر در این زمانه عده ای سعی در نمایش چهره دیگری از ایران دارند شما را به اشتباه محاسباتی نیندازد، ما همان متوسلیان‌ها و شهبازی‌ها هستیم.
دچار اشتباه محاسباتی نشوید/ ما دانشگاهیان امریکا را با تحریم و تهدید و جنگ شناختیم

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author