دولت یازدهم عرصه فرهنگی را دگرگون کرد

دولت یازدهم عرصه فرهنگی را دگرگون کرد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پايگاه دولت؛ عصرديروز محمدفرهادي در مراسم همايش تبيين دستاوردهاي فرهنگي دولت تدبيرواميد كه با حضور معاون اول رئيس جمهور، آموزش وپرورش و بامشاركت وزارتخانه‌ها وسازمان هاي فرهنگي دولت در سالن قلم مركزهمايش ‌هاي كتابخانه ملي برگزارشد، با گرامیداشت یاد و نام شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه رجایی و باهنر افزود: تقویت هویت اسلامی – ایرانی، ارتقای آگاهی و افزایش امید و نشاط اجتماعی بر وعده های ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید از مهمترین محورهای سیاست فرهنگی دولت یازدهم است.
وی اظهاركرد: راهبرد اساسی ما برای تحقیق اهداف فرهنگی در دولت یازدهم به ویژه در وزارت علوم که مخاطبان آن نخبگان علمی و نسل جوان هستند، ارتقای مشارکت و تقویت گفت وگوی همدلانه و سازنده با شعار امید، آگاهی و نشاط است.
فرهادی یادآورشد: ما به جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور نه به مثابه تهدید، بلکه به مثابه فرصت و سرمایه نگاه می کنیم و باور داریم که قاطبه نسل جوان دانشگاهی ما معتقد به آرمانهای والای نظام و مصالح عالیه کشور است.

دولت یازدهم عرصه فرهنگی را دگرگون کرد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پايگاه دولت؛ عصرديروز محمدفرهادي در مراسم همايش تبيين دستاوردهاي فرهنگي دولت تدبيرواميد كه با حضور معاون اول رئيس جمهور، آموزش وپرورش و بامشاركت وزارتخانه‌ها وسازمان هاي فرهنگي دولت در سالن قلم مركزهمايش ‌هاي كتابخانه ملي برگزارشد، با گرامیداشت یاد و نام شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه رجایی و باهنر افزود: تقویت هویت اسلامی – ایرانی، ارتقای آگاهی و افزایش امید و نشاط اجتماعی بر وعده های ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید از مهمترین محورهای سیاست فرهنگی دولت یازدهم است.
وی اظهاركرد: راهبرد اساسی ما برای تحقیق اهداف فرهنگی در دولت یازدهم به ویژه در وزارت علوم که مخاطبان آن نخبگان علمی و نسل جوان هستند، ارتقای مشارکت و تقویت گفت وگوی همدلانه و سازنده با شعار امید، آگاهی و نشاط است.
فرهادی یادآورشد: ما به جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور نه به مثابه تهدید، بلکه به مثابه فرصت و سرمایه نگاه می کنیم و باور داریم که قاطبه نسل جوان دانشگاهی ما معتقد به آرمانهای والای نظام و مصالح عالیه کشور است.

دولت یازدهم عرصه فرهنگی را دگرگون کرد

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author