دوره پیش دانشگاهی تا دو سال دیگرادامه دارد

دوره پیش دانشگاهی تا دو سال دیگرادامه دارد

 

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از شورای عالی آموزش و پرورش ، مهدی نوید اظهاركرد : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی آینده نیز مانند سایر دانش آموزان در مدرسه حضور می یابند و به تحصیل خود ادامه خواهند داد و تا زمانی که نظام جدید آموزشی به طور کامل اجرا نشود دوره پیش دانشگاهی حذف نخواهد شد.

وی افزود: دانش آموزان قبولی پایه نهم در ورود به دوره دوم متوسطه برابر آیین نامه هدایت تحصیلی از پایه دهم در شاخه نظری در چهار رشته ریاضی و فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی و در شاخه های فنی حرفه ای و کار دانش تحصیل خواهند کرد.

دوره پیش دانشگاهی تا دو سال دیگرادامه دارد

 

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از شورای عالی آموزش و پرورش ، مهدی نوید اظهاركرد : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی آینده نیز مانند سایر دانش آموزان در مدرسه حضور می یابند و به تحصیل خود ادامه خواهند داد و تا زمانی که نظام جدید آموزشی به طور کامل اجرا نشود دوره پیش دانشگاهی حذف نخواهد شد.

وی افزود: دانش آموزان قبولی پایه نهم در ورود به دوره دوم متوسطه برابر آیین نامه هدایت تحصیلی از پایه دهم در شاخه نظری در چهار رشته ریاضی و فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی و در شاخه های فنی حرفه ای و کار دانش تحصیل خواهند کرد.

دوره پیش دانشگاهی تا دو سال دیگرادامه دارد

خرید بک لینک

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author