دل‌نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی/ رستم خاش!

دل‌نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی/ رستم خاش!
رئیس پیشین سازمان صداوسیما نوشت: «حمیدرضا»، رستم خاش و پهلوانی بزرگ از تبار یلان شاهنامه است! روحش شاد.

دل‌نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی/ رستم خاش!

رئیس پیشین سازمان صداوسیما نوشت: «حمیدرضا»، رستم خاش و پهلوانی بزرگ از تبار یلان شاهنامه است! روحش شاد.
دل‌نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی/ رستم خاش!

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author