دستگیری 11 تروریست با بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره

دستگیری 11 تروریست با بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با همکاری پلیس استان و سربازان گمنام امام زمان (عج) 11 تروریست دستگیر و بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره کشف شد.

دستگیری 11 تروریست با بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با همکاری پلیس استان و سربازان گمنام امام زمان (عج) 11 تروریست دستگیر و بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره کشف شد.
دستگیری 11 تروریست با بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author