دستور ویژه لاریجانی برای بررسی دقیق قرارداد IPC در مجلس

دستور ویژه لاریجانی برای بررسی دقیق قرارداد IPC در مجلس
رئیس مجلس به هیات تطبیق قوانین دستور داد قرارداد IPC را به دلیل ایرادات اساسی و متناقض با امنیت ملی با حساسیت بیشتر و دقیق‌تر بررسی کنند.

دستور ویژه لاریجانی برای بررسی دقیق قرارداد IPC در مجلس

رئیس مجلس به هیات تطبیق قوانین دستور داد قرارداد IPC را به دلیل ایرادات اساسی و متناقض با امنیت ملی با حساسیت بیشتر و دقیق‌تر بررسی کنند.
دستور ویژه لاریجانی برای بررسی دقیق قرارداد IPC در مجلس

فروش بک لینک

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author