دستور وزیر آموزش و پرورش برای اختصاص اعتبار احداث دو مدرسه در شهرستان چالدران

دستور وزیر آموزش و پرورش برای اختصاص اعتبار احداث دو مدرسه در شهرستان چالدران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي «فریدون سیدمصطفوی» اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش با حضور در شورای اداری شهرستان چالدران برای احداث دوباب مدرسه شش کلاسه بمنظور رفع مشکل کمبود فضای آموزشی این شهرستان قول مساعد داده بود که بلافاصله دستور اختصاص 2میلیارد تومان برای احداث این دو پروژه را ابلاغ نمودند.

وی همچنین با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: کاهش تراکم دانش آموزی استان و رساندن به میانگین کشوری، افزایش سهمیه جذب و استخدام نیرو در پذیرش دانشگاه فرهنگیان و استخدامها، افزایش سرانه فضاهای ورزشی از طریق احداث سالن ورزشی در مناطق تابعه، احداث و تعمیرات سرویسهای بهداشتی مدارس تحت پوشش استان، رفع موانع قانونی موجود برای جذب مشارکت بخش غیر دولتی، ایجاد و توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی استان، اختصاص اعتبار لازم جهت تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش به مناطق محروم، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارمعین به پیمانی از جمله مطالبات مسئولان آموزش و پرورش استان در این جلسه بود.

دستور وزیر آموزش و پرورش برای اختصاص اعتبار احداث دو مدرسه در شهرستان چالدران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي «فریدون سیدمصطفوی» اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش با حضور در شورای اداری شهرستان چالدران برای احداث دوباب مدرسه شش کلاسه بمنظور رفع مشکل کمبود فضای آموزشی این شهرستان قول مساعد داده بود که بلافاصله دستور اختصاص 2میلیارد تومان برای احداث این دو پروژه را ابلاغ نمودند.

وی همچنین با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: کاهش تراکم دانش آموزی استان و رساندن به میانگین کشوری، افزایش سهمیه جذب و استخدام نیرو در پذیرش دانشگاه فرهنگیان و استخدامها، افزایش سرانه فضاهای ورزشی از طریق احداث سالن ورزشی در مناطق تابعه، احداث و تعمیرات سرویسهای بهداشتی مدارس تحت پوشش استان، رفع موانع قانونی موجود برای جذب مشارکت بخش غیر دولتی، ایجاد و توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی استان، اختصاص اعتبار لازم جهت تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش به مناطق محروم، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارمعین به پیمانی از جمله مطالبات مسئولان آموزش و پرورش استان در این جلسه بود.

دستور وزیر آموزش و پرورش برای اختصاص اعتبار احداث دو مدرسه در شهرستان چالدران

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author