دستاوردهاي فرهنگي آموزش وپرورش زاينده سرمايه اجتماعي و موجب يكپارچگي و انسجام فرهنگي است

دستاوردهاي فرهنگي آموزش وپرورش زاينده سرمايه اجتماعي و موجب يكپارچگي و انسجام فرهنگي است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ عصرديروز علي اصغرفاني در مراسم همايش تبيين دستاوردهاي فرهنگي دولت تدبيرواميد كه با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزيرعلوم، تحقيقات وفناوري و بامشاركت وزارتخانه‌ها وسازمان هاي فرهنگي دولت در سالن قلم مركزهمايش ‌هاي كتابخانه ملي برگزارشد، درگزارشي به عملكرد فرهنگي وزارت آموزش و پرورش پرداخت و اظهاركرد:  اين دستاوردها زاينده سرمايه اجتماعي براي نظام و حاكميت اسلامي و مقوم  وحدت ، يكپارچگي و انسجام فرهنگي در كشوراست .

وي با بيان اين كه دراين دولت، فرهنگ‌ امنيتي جاي خود را به امنيت فرهنگي داده است، تصريح كرد: توسعه ي فضاي نقد ، گفتگو و كنشگري اجتماعي در بين معلمان ، اهتمام و توجه به تشكل هاي صنفي ، حرفه اي و علمي معلمان و رفع موانع حقوقي و محدوديت هاي پيش روي فعاليت هاي صنفي معلمان ازاقدامات موثر دراين حوزه بشمار مي رود.

عضوكابينه تدبيرواميد به برگزاري نشست هاي صريح  صميمي و مؤثر با تشكل هاي صنفي به منظور دامن زدن به ديالوگ فرهنگي و فضاي سازنده ي گفت و شنود از طريق پارلمان هاي حضوري و مجازي معلمان و تلاش براي گسترش آن در همه استان ها اشاره كرد وافزود: احياي مجدد تشكل هاي لغو امتياز شده معلمان در چارچوب هاي قانوني از طريق تعامل سازنده با دستگاه هاي ذي ربط، تهيه منشور حقوق داوطلبان خدمت در آموزش و پرورش و ابلاغ آن به هسته هاي  گزينش سراسر كشور، تغيير بنيادين رويكردهاي گزينشي از نگاه سليقگي و سلبي به رويكردهاي علمي ، تخصصي و حرفه اي، تغيير رويكرد حراست از نگاه مچ گيرانه و تفتيش عقايد به رويكرد حمايتي مبتني بر منافع سازمان و مخاطب و اميدبخشي و آرامش آفريني در جامعه ي شريف و فرهيخته ي معلمان، دانش آموزان و اولياي محترم حاصل رويكرد حاكميت امنيت فرهنگي دراين دولت بوده است .

وزيرآموزش وپرورش با اشاره به فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري دربرنامه هاي آموزش وپرورش، تصريح كرد: انعقاد تفاهم نامه هاي مؤثر و كاربردي ميان وزارت آموزش وپرورش با ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و عمومي  و اجراي مفاد آن، افزايش ميزان حضور مؤثر مردم ، صاحب نظران و نهادهاي مردمي در امر تعليم و تربيت و رشد و توسعه مدارس غيردولتي، حضور نظام مند بخش خصوصي و غيردولتي براي سرمايه گذاري در مناطق محروم ، دو زبانه و مرزي در قالب هاي مختلف از جمله اجراي طرح خريد خدمات آموزشي و اجراي قانون بر زمين مانده شوراهاي آموزش و پرورش و بهره گيري از ظرفيت هاي اين شوراها در استان ها و نقش آفريني آنها براي جلب مشاركت ذي نفعان و ذي نفوذان اجتماعي و فرهنگي استان ها در سراسر كشور از اقدامات آموزش وپرورش در بخش مشاركت پذيري و مشاركت جويي دانش آموزان است.

وي اهتمام به انسجام فرهنگي به عنوان يكي از مؤلفه هاي اساسي و اثرگذار اين نهاد مبتني بر مطالبه رئيس جمهور ازبرنامه هاي جدي نظام تعليم وتربيت خواند و خاطرنشان كرد: برگزاري اردوهاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، تربيتي با حضور دانش آموزان شهري ، روستايي و عشايري به منظور شكل گيري فضاي كنشگري فرهنگي و قوميتي به منظور گفتگوي ميان فرهنگي، توجه به نقش اساسي مدرسه در شكل گيري هويت اسلامي ايراني دانش آموزان از طريق برگزاري جشنواره هاي ملي  هويت كودكان و نوجوانان،  برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، هنري و آييني با رويكرد تعميق هويت هاي بومي و ملي در قالب اجراي مسابقات ، سرود ، نمايش، دست ساخته هاي دانش آموزي و ارايه ي دستاوردهاي محلي ، قوميتي و بومي و آموزش آداب و مهارت هاي زندگي سبك اسلامي ايراني در بيش از 86 درصد از مدارس ابتدايي كشور، اجراي طرح مدرسه برجام با هدف پرداختن به ساحت تربيت سياسي دانش آموزان و انسجام سياسي در ميان آنهاوشركت 3 ميليون و300 هزار نفر دانش آموز در پرسش مهر رئيس جمهور محترم با موضوع فرصت هاي پسا برجام و فرهنگ سازي به منظور مشاركت دانش آموزان و معلمان در مديريت بحران هاي آينده كشور از جمله بحران آب با طرح پرسش مهر رئيس جمهور با مشاركت بيش از شش ميليون از برنامه هاي انسجام بخشي آموزش وپرورش دولت يازدهم است.

فاني با تاكيد بر مديريت علمي ، حرفه اي و كارشناسي دربخش‌هاي مختلف آموزش وپرورش اضافه كرد: عبور از رفتارهاي پوپوليستي، تبليغاتي و زودگذر در نهاد تعليم و تربيت و تلاش براي خردورزي و حاكميت عقلانيت در رفتارهاي مديريتي، پرهيز از شتاب زدگي واخذ تصميمات  عوام پسند در مؤلفه هاي كليدي و اثرگذار تعليم وتربيت و بهره گيري از خردجمعي  و كار كارشناسي مبتني بر زمينه سنجي در طرح ها وبرنامه ها قبل از اجراي ملي از راهكارهاي آموزش وپرورش دراين سه سال بوده است.

عضوكابينه تدبيرواميد با بيان اينكه يكصد وپنجاه طرح مبتني بر سند تحول بنيادين آموزش وپرورش با اتكاء بر خردجمعي و پژوهش در حال اجراست، عنوان كرد: حاكميت نگاه بلندمدت و آينده پژوهانه مبتني بر شكل گيري زيرساخت ها به جاي نگاه

كوتاه مدت ، زودبازده و سياست زده در فرهنگ سازماني مديريت كلان وزارتخانه، قانون گرايي و حاكميت آن به جاي رفتارهاي سليقه محور، عدم جذب غيرقانوني نيروي انساني و پرهيز از استخدام فله اي و بحث عدم پذيرش انتقال هاي خارج از ضابطه و اتخاذ سياست جذب از بوم براي بوم از برنامه هاي اين وزارتخانه درحوزه برنامه محوري و اتكابرخردجمعي بوده است.

وي نشاط آفريني، ارتقاي سلامت جسمي و رواني و توسعه مهارت هاي زندگي راازبرنامه هاي جدي آموزش وپرورش برشمرد وگفت: ايجاد نهضت ملي سلامت و ترويج سبك زندگي سالم در ميان دانش آموزان، فرهنگ سازي زنگ ملي ورزش و سلامت در صبحگاه مدارس، استقرار نظام مراقبت اجتماعي در مدارس كشور از طريق ائتلاف ملي ميان نه دستگاه مربوط دولتي وافزايش نرخ پوشش آموزش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مدارس كشور بخشي از اين برنامه هاست.

فاني با تاكيد بر ورزش همگاني تصريح كرد: طرح حياط پويا، المپيادهاي ورزشي، كانون هاي ورزشي محله و اجراي طرح  پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف در مدارس ابتدايي براي بارور كردن ورزش همگاني و زمينه اي براي استعداديابي در ورزش قهرماني قابل ارزيابي خواهدبود.

وي اضافه كرد: تدوين كتاب درسي تفكر و سواد رسانه اي، تدوين كتاب محيط زيست و آموزش مهارت هاي زيست محيطي، مشاركت دانش آموزان در كاشت دو ميليون نهال با هدف مهرباني با طبيعت، توسعه فرهنگ كتابخواني ، گفتگو و ايجاد زنگ انشاء در مدارس و رساندن شاخص كتاب به ازاي هر دانش آموز ، از 4 كتاب به 9 كتاب و انتشار بيش از 32 ميليون جلد نشريات رشد و تربيت با هدف تربيت اجتماعي و سياسي دانش آموزان  از اقدامات آموزش وپرورش در ارتقاي مهارت هاي اجتماعي در آموزش هاي مدرسه اي دانش آموزان است.

عضوكابينه تدبيرواميد با اشاره ساحت تربيت ديني وتعميق فرهنگ قرآن پژوهي و شناخت سيره اهل بيت (ع) اقامه نماز اظهاركرد: احياء دارالقرآن ها، برگزاري مسابقات حفظ موضوعي قرآن وقرائت آن (طرح نور) و (طرح باران)، برگزاري مناسب هاي ولايي و امام شناسي (طرح مصباح الهدي)، طرح پيوند مسجد و مدرسه و اقامه نماز جماعت در مدارس،       اعزام قريب به 12 هزار دانش آموز به عتبات عاليات و بيش از  17 هزار دانش آموز زيارت اولي به مشهد مقدس و 650 هزار دانش آموز به اردوهاي راهيان نور از برنامه هاي آموزش وپرورش درحوزه تربيتي مي باشد.

وزيرآموزش وپرورش با بيان اينكه بسط  و توسعه عدالت آموزشي ازبرنامه هاي جدي آموزش پرورش دولت يازدهم است، تصريح كرد:  اهتمام به سوادآموزي و انسداد مبادي بي سوادي از طريق جستجوي خانه به خانه و طراحي و اجراي مشوق هاي جديد براي سوادآموزان، افزايش پوشش هاي تحصيلي، حمايت كامل از دوره پيش دبستاني رايگان با اولويت مناطق محروم، توجه ويژه به مدارس عشايري چند زبانه ، چند پايه و شبانه روزي، توسعه مدارس آموزش از راه دور در مناطق محروم  و مرزي به منظور ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي، تشكيل ستاد  توجه به مناطق محروم و مرزي در آموزش وپرورش با حضور استانداران اين مناطق و آموزش حقوق شهروندي به دختران با مساعدت مؤثر معاونت امور زنان رياست جمهوري ازاقدامات موثر آموزش وپرورش دراين حوزه بشمار مي رود.

دستاوردهاي فرهنگي آموزش وپرورش زاينده سرمايه اجتماعي و موجب يكپارچگي و انسجام فرهنگي است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ عصرديروز علي اصغرفاني در مراسم همايش تبيين دستاوردهاي فرهنگي دولت تدبيرواميد كه با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزيرعلوم، تحقيقات وفناوري و بامشاركت وزارتخانه‌ها وسازمان هاي فرهنگي دولت در سالن قلم مركزهمايش ‌هاي كتابخانه ملي برگزارشد، درگزارشي به عملكرد فرهنگي وزارت آموزش و پرورش پرداخت و اظهاركرد:  اين دستاوردها زاينده سرمايه اجتماعي براي نظام و حاكميت اسلامي و مقوم  وحدت ، يكپارچگي و انسجام فرهنگي در كشوراست .

وي با بيان اين كه دراين دولت، فرهنگ‌ امنيتي جاي خود را به امنيت فرهنگي داده است، تصريح كرد: توسعه ي فضاي نقد ، گفتگو و كنشگري اجتماعي در بين معلمان ، اهتمام و توجه به تشكل هاي صنفي ، حرفه اي و علمي معلمان و رفع موانع حقوقي و محدوديت هاي پيش روي فعاليت هاي صنفي معلمان ازاقدامات موثر دراين حوزه بشمار مي رود.

عضوكابينه تدبيرواميد به برگزاري نشست هاي صريح  صميمي و مؤثر با تشكل هاي صنفي به منظور دامن زدن به ديالوگ فرهنگي و فضاي سازنده ي گفت و شنود از طريق پارلمان هاي حضوري و مجازي معلمان و تلاش براي گسترش آن در همه استان ها اشاره كرد وافزود: احياي مجدد تشكل هاي لغو امتياز شده معلمان در چارچوب هاي قانوني از طريق تعامل سازنده با دستگاه هاي ذي ربط، تهيه منشور حقوق داوطلبان خدمت در آموزش و پرورش و ابلاغ آن به هسته هاي  گزينش سراسر كشور، تغيير بنيادين رويكردهاي گزينشي از نگاه سليقگي و سلبي به رويكردهاي علمي ، تخصصي و حرفه اي، تغيير رويكرد حراست از نگاه مچ گيرانه و تفتيش عقايد به رويكرد حمايتي مبتني بر منافع سازمان و مخاطب و اميدبخشي و آرامش آفريني در جامعه ي شريف و فرهيخته ي معلمان، دانش آموزان و اولياي محترم حاصل رويكرد حاكميت امنيت فرهنگي دراين دولت بوده است .

وزيرآموزش وپرورش با اشاره به فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري دربرنامه هاي آموزش وپرورش، تصريح كرد: انعقاد تفاهم نامه هاي مؤثر و كاربردي ميان وزارت آموزش وپرورش با ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و عمومي  و اجراي مفاد آن، افزايش ميزان حضور مؤثر مردم ، صاحب نظران و نهادهاي مردمي در امر تعليم و تربيت و رشد و توسعه مدارس غيردولتي، حضور نظام مند بخش خصوصي و غيردولتي براي سرمايه گذاري در مناطق محروم ، دو زبانه و مرزي در قالب هاي مختلف از جمله اجراي طرح خريد خدمات آموزشي و اجراي قانون بر زمين مانده شوراهاي آموزش و پرورش و بهره گيري از ظرفيت هاي اين شوراها در استان ها و نقش آفريني آنها براي جلب مشاركت ذي نفعان و ذي نفوذان اجتماعي و فرهنگي استان ها در سراسر كشور از اقدامات آموزش وپرورش در بخش مشاركت پذيري و مشاركت جويي دانش آموزان است.

وي اهتمام به انسجام فرهنگي به عنوان يكي از مؤلفه هاي اساسي و اثرگذار اين نهاد مبتني بر مطالبه رئيس جمهور ازبرنامه هاي جدي نظام تعليم وتربيت خواند و خاطرنشان كرد: برگزاري اردوهاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، تربيتي با حضور دانش آموزان شهري ، روستايي و عشايري به منظور شكل گيري فضاي كنشگري فرهنگي و قوميتي به منظور گفتگوي ميان فرهنگي، توجه به نقش اساسي مدرسه در شكل گيري هويت اسلامي ايراني دانش آموزان از طريق برگزاري جشنواره هاي ملي  هويت كودكان و نوجوانان،  برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، هنري و آييني با رويكرد تعميق هويت هاي بومي و ملي در قالب اجراي مسابقات ، سرود ، نمايش، دست ساخته هاي دانش آموزي و ارايه ي دستاوردهاي محلي ، قوميتي و بومي و آموزش آداب و مهارت هاي زندگي سبك اسلامي ايراني در بيش از 86 درصد از مدارس ابتدايي كشور، اجراي طرح مدرسه برجام با هدف پرداختن به ساحت تربيت سياسي دانش آموزان و انسجام سياسي در ميان آنهاوشركت 3 ميليون و300 هزار نفر دانش آموز در پرسش مهر رئيس جمهور محترم با موضوع فرصت هاي پسا برجام و فرهنگ سازي به منظور مشاركت دانش آموزان و معلمان در مديريت بحران هاي آينده كشور از جمله بحران آب با طرح پرسش مهر رئيس جمهور با مشاركت بيش از شش ميليون از برنامه هاي انسجام بخشي آموزش وپرورش دولت يازدهم است.

فاني با تاكيد بر مديريت علمي ، حرفه اي و كارشناسي دربخش‌هاي مختلف آموزش وپرورش اضافه كرد: عبور از رفتارهاي پوپوليستي، تبليغاتي و زودگذر در نهاد تعليم و تربيت و تلاش براي خردورزي و حاكميت عقلانيت در رفتارهاي مديريتي، پرهيز از شتاب زدگي واخذ تصميمات  عوام پسند در مؤلفه هاي كليدي و اثرگذار تعليم وتربيت و بهره گيري از خردجمعي  و كار كارشناسي مبتني بر زمينه سنجي در طرح ها وبرنامه ها قبل از اجراي ملي از راهكارهاي آموزش وپرورش دراين سه سال بوده است.

عضوكابينه تدبيرواميد با بيان اينكه يكصد وپنجاه طرح مبتني بر سند تحول بنيادين آموزش وپرورش با اتكاء بر خردجمعي و پژوهش در حال اجراست، عنوان كرد: حاكميت نگاه بلندمدت و آينده پژوهانه مبتني بر شكل گيري زيرساخت ها به جاي نگاه

كوتاه مدت ، زودبازده و سياست زده در فرهنگ سازماني مديريت كلان وزارتخانه، قانون گرايي و حاكميت آن به جاي رفتارهاي سليقه محور، عدم جذب غيرقانوني نيروي انساني و پرهيز از استخدام فله اي و بحث عدم پذيرش انتقال هاي خارج از ضابطه و اتخاذ سياست جذب از بوم براي بوم از برنامه هاي اين وزارتخانه درحوزه برنامه محوري و اتكابرخردجمعي بوده است.

وي نشاط آفريني، ارتقاي سلامت جسمي و رواني و توسعه مهارت هاي زندگي راازبرنامه هاي جدي آموزش وپرورش برشمرد وگفت: ايجاد نهضت ملي سلامت و ترويج سبك زندگي سالم در ميان دانش آموزان، فرهنگ سازي زنگ ملي ورزش و سلامت در صبحگاه مدارس، استقرار نظام مراقبت اجتماعي در مدارس كشور از طريق ائتلاف ملي ميان نه دستگاه مربوط دولتي وافزايش نرخ پوشش آموزش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مدارس كشور بخشي از اين برنامه هاست.

فاني با تاكيد بر ورزش همگاني تصريح كرد: طرح حياط پويا، المپيادهاي ورزشي، كانون هاي ورزشي محله و اجراي طرح  پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف در مدارس ابتدايي براي بارور كردن ورزش همگاني و زمينه اي براي استعداديابي در ورزش قهرماني قابل ارزيابي خواهدبود.

وي اضافه كرد: تدوين كتاب درسي تفكر و سواد رسانه اي، تدوين كتاب محيط زيست و آموزش مهارت هاي زيست محيطي، مشاركت دانش آموزان در كاشت دو ميليون نهال با هدف مهرباني با طبيعت، توسعه فرهنگ كتابخواني ، گفتگو و ايجاد زنگ انشاء در مدارس و رساندن شاخص كتاب به ازاي هر دانش آموز ، از 4 كتاب به 9 كتاب و انتشار بيش از 32 ميليون جلد نشريات رشد و تربيت با هدف تربيت اجتماعي و سياسي دانش آموزان  از اقدامات آموزش وپرورش در ارتقاي مهارت هاي اجتماعي در آموزش هاي مدرسه اي دانش آموزان است.

عضوكابينه تدبيرواميد با اشاره ساحت تربيت ديني وتعميق فرهنگ قرآن پژوهي و شناخت سيره اهل بيت (ع) اقامه نماز اظهاركرد: احياء دارالقرآن ها، برگزاري مسابقات حفظ موضوعي قرآن وقرائت آن (طرح نور) و (طرح باران)، برگزاري مناسب هاي ولايي و امام شناسي (طرح مصباح الهدي)، طرح پيوند مسجد و مدرسه و اقامه نماز جماعت در مدارس،       اعزام قريب به 12 هزار دانش آموز به عتبات عاليات و بيش از  17 هزار دانش آموز زيارت اولي به مشهد مقدس و 650 هزار دانش آموز به اردوهاي راهيان نور از برنامه هاي آموزش وپرورش درحوزه تربيتي مي باشد.

وزيرآموزش وپرورش با بيان اينكه بسط  و توسعه عدالت آموزشي ازبرنامه هاي جدي آموزش پرورش دولت يازدهم است، تصريح كرد:  اهتمام به سوادآموزي و انسداد مبادي بي سوادي از طريق جستجوي خانه به خانه و طراحي و اجراي مشوق هاي جديد براي سوادآموزان، افزايش پوشش هاي تحصيلي، حمايت كامل از دوره پيش دبستاني رايگان با اولويت مناطق محروم، توجه ويژه به مدارس عشايري چند زبانه ، چند پايه و شبانه روزي، توسعه مدارس آموزش از راه دور در مناطق محروم  و مرزي به منظور ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي، تشكيل ستاد  توجه به مناطق محروم و مرزي در آموزش وپرورش با حضور استانداران اين مناطق و آموزش حقوق شهروندي به دختران با مساعدت مؤثر معاونت امور زنان رياست جمهوري ازاقدامات موثر آموزش وپرورش دراين حوزه بشمار مي رود.

دستاوردهاي فرهنگي آموزش وپرورش زاينده سرمايه اجتماعي و موجب يكپارچگي و انسجام فرهنگي است

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author