در طی عمر دولت تدبیر و امید بودجه آموزش و پرورش به صورت ميانگين ۸۰ درصد افزایش یافته است

در طی عمر دولت تدبیر و امید بودجه آموزش و پرورش به صورت ميانگين ۸۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، علی اصغر فانی در نشست نخبگان و اقشار مختلف مردم کنگاور که در سالن کنفرانس فرمانداری کنگاور برگزار شد، با اشاره به سخنان ریاست جمهور، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید قصد دارد که تمام قول هایی را که به مردم می دهد عملی سازد و در این راستا ۹۹۸ میلیارد تومان اعتبار همزمان با سفر ریاست جمهور به کرمانشاه اختصاص داده شد.

نماینده دولت تدبیر و امید در شهرستان کنگاور با اشاره به این که در دولت قبلی تورم ۴۵ درصد بوده است، خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید نرخ تورم یک رقمی شده است که جای خشنودی دارد.

وی با بیان رکود اقتصادی منفی شش درصدی در دولت قبلی، اضافه کرد: در حال حاضر رشد اقتصادی مثبت سه درصد می باشد.

وزیر آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان کشور را ۱۳ میلیون بیان کرد و گفت: این دانش آموزان در ۱۳۵ هزار مدرسه و با حضور بیش از یک میلیون معلم مشغول به تحصیل هستند.

فاني امیدواری مردم به آینده را از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید برشمرد.

وی گفت: در طی عمر دولت تدبیر و امید بودجه آموزش و پرورش به صورت ميانگين ۸۰ درصد افزایش یافته است.

وزير آموزش و پرورش افزایش 7 / 2 درصدی بودجه آموزش و پرورش را توجه ریاست جمهور به آموزش و پرورش برشمرد.

فانی با اشاره به تعداد ۷۶۰ هزار باز نشسته فرهنگی، ابراز کرد: در خصوص مشکلات بازنشستگان رایزنی هایی با سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بیمه درمانی و ترمیم حقوق بازنشستگان فرهنگی صورت گرفته است که نتیجه آن مثبت است.

در طی عمر دولت تدبیر و امید بودجه آموزش و پرورش به صورت ميانگين ۸۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، علی اصغر فانی در نشست نخبگان و اقشار مختلف مردم کنگاور که در سالن کنفرانس فرمانداری کنگاور برگزار شد، با اشاره به سخنان ریاست جمهور، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید قصد دارد که تمام قول هایی را که به مردم می دهد عملی سازد و در این راستا ۹۹۸ میلیارد تومان اعتبار همزمان با سفر ریاست جمهور به کرمانشاه اختصاص داده شد.

نماینده دولت تدبیر و امید در شهرستان کنگاور با اشاره به این که در دولت قبلی تورم ۴۵ درصد بوده است، خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید نرخ تورم یک رقمی شده است که جای خشنودی دارد.

وی با بیان رکود اقتصادی منفی شش درصدی در دولت قبلی، اضافه کرد: در حال حاضر رشد اقتصادی مثبت سه درصد می باشد.

وزیر آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان کشور را ۱۳ میلیون بیان کرد و گفت: این دانش آموزان در ۱۳۵ هزار مدرسه و با حضور بیش از یک میلیون معلم مشغول به تحصیل هستند.

فاني امیدواری مردم به آینده را از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید برشمرد.

وی گفت: در طی عمر دولت تدبیر و امید بودجه آموزش و پرورش به صورت ميانگين ۸۰ درصد افزایش یافته است.

وزير آموزش و پرورش افزایش 7 / 2 درصدی بودجه آموزش و پرورش را توجه ریاست جمهور به آموزش و پرورش برشمرد.

فانی با اشاره به تعداد ۷۶۰ هزار باز نشسته فرهنگی، ابراز کرد: در خصوص مشکلات بازنشستگان رایزنی هایی با سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بیمه درمانی و ترمیم حقوق بازنشستگان فرهنگی صورت گرفته است که نتیجه آن مثبت است.

در طی عمر دولت تدبیر و امید بودجه آموزش و پرورش به صورت ميانگين ۸۰ درصد افزایش یافته است

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author