در برنامه ششم توسعه، شاهد توجه بیش از پیش به حوزه زنان خواهیم بود

در برنامه ششم توسعه، شاهد توجه بیش از پیش به حوزه زنان خواهیم بود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از دفتر امور زنان ، مهناز احمدی در همایش یکروزه کارشناسان و رابطین اموربانوان استان کرمانشاه كه در اردوگاه امام حسن (ع) شهرستان صحنه برگزار شد، به اهمیت و ضرورت حضور بانوان در عرصه های قانونگذاری و برنامه ریزی های کلان با تاکید بر عدالت جنسیتی اشاره و اظهاركرد: در برنامه ششم توسعه شاهد توجه بیش از پیش به حوزه زنان خواهیم بود.

وی به معرفی طرح ها و پروژه های اجرایی و تبیین اهداف دفتر امور زنان و خانواده پرداخت و تصريح كرد : ارتقا جایگاه و بهبود وضعیت زنان فرهنگی و دختران دانش آموز یکی از اهداف دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش می باشد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اجرای موفق طرح آموزش حقوق و تکالیف به دانش آموزان در 15 استان در نظر است سال تحصیلی 96 – 95 این طرح در کل کشور اجرا شود.

در برنامه ششم توسعه، شاهد توجه بیش از پیش به حوزه زنان خواهیم بود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از دفتر امور زنان ، مهناز احمدی در همایش یکروزه کارشناسان و رابطین اموربانوان استان کرمانشاه كه در اردوگاه امام حسن (ع) شهرستان صحنه برگزار شد، به اهمیت و ضرورت حضور بانوان در عرصه های قانونگذاری و برنامه ریزی های کلان با تاکید بر عدالت جنسیتی اشاره و اظهاركرد: در برنامه ششم توسعه شاهد توجه بیش از پیش به حوزه زنان خواهیم بود.

وی به معرفی طرح ها و پروژه های اجرایی و تبیین اهداف دفتر امور زنان و خانواده پرداخت و تصريح كرد : ارتقا جایگاه و بهبود وضعیت زنان فرهنگی و دختران دانش آموز یکی از اهداف دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش می باشد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اجرای موفق طرح آموزش حقوق و تکالیف به دانش آموزان در 15 استان در نظر است سال تحصیلی 96 – 95 این طرح در کل کشور اجرا شود.

در برنامه ششم توسعه، شاهد توجه بیش از پیش به حوزه زنان خواهیم بود

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author