در انتخاب رشته تحصیلی اجباری نبوده که حذف شود

در انتخاب رشته تحصیلی اجباری نبوده که حذف شود

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، حمید رضا کفاش  با اشاره به برخی اخبار مبنی بر حذف اجبار در انتخاب رشته و امر هدایت تحصیلی دانش آموزان تصریح کرد: هدایت تحصیلی دانش آموزان بر اساس یک فرایند صد امتیازی که در آن تمام جنبه های تحصیلی ، استعداد و رغبت و تمایل دانش آموزان و نظرات اولیا، معلمان و مشاوران در آن لحاظ گردیده است انجام می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اظهارکرد: بر اساس سیاست توزیع متوازن رشته های تحصیلی که نیاز و امکانات منطقه ای در آن به دقت پیش بینی گردیده است هدایت تحصیلی دانش آموزان صورت می گیرد.

وی با اشاره به جلسه امروز وزیرآموزش و پرورش با معاونان ذیربط موضوع هدایت تحصیلی و اعضای کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: چنانچه دانش آموزان یا خانواده های آنان در فرایند هدایت تحصیلی با مشکلی مواجه شده باشند می توانند برای بررسی و حل مشکل خود به کمیته های هدایت تحصیلی مستقر در مناطق آموزش و پرورش مراجعه نمایند.

در انتخاب رشته تحصیلی اجباری نبوده که حذف شود

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، حمید رضا کفاش  با اشاره به برخی اخبار مبنی بر حذف اجبار در انتخاب رشته و امر هدایت تحصیلی دانش آموزان تصریح کرد: هدایت تحصیلی دانش آموزان بر اساس یک فرایند صد امتیازی که در آن تمام جنبه های تحصیلی ، استعداد و رغبت و تمایل دانش آموزان و نظرات اولیا، معلمان و مشاوران در آن لحاظ گردیده است انجام می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اظهارکرد: بر اساس سیاست توزیع متوازن رشته های تحصیلی که نیاز و امکانات منطقه ای در آن به دقت پیش بینی گردیده است هدایت تحصیلی دانش آموزان صورت می گیرد.

وی با اشاره به جلسه امروز وزیرآموزش و پرورش با معاونان ذیربط موضوع هدایت تحصیلی و اعضای کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: چنانچه دانش آموزان یا خانواده های آنان در فرایند هدایت تحصیلی با مشکلی مواجه شده باشند می توانند برای بررسی و حل مشکل خود به کمیته های هدایت تحصیلی مستقر در مناطق آموزش و پرورش مراجعه نمایند.

در انتخاب رشته تحصیلی اجباری نبوده که حذف شود

خرید بک لینک رنک 4

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author