درسند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، بر فرهنگ ايراني اسلامي تمركز شده است

درسند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، بر فرهنگ ايراني اسلامي تمركز شده است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، محمد ديمه ور در آيين اختتاميه طرح گلستان خواني دانش آموزان مقطع ابتدايي استان فارس كه در آستانه اول ارديبهشت يادروز سعدي در آرامگاه اين شاعر بلندآوازه برگزار شد، اظهاركرد :‌ يقينا شعر و زبان و فرهنگ ايراني بخش بزرگ و با اهميتي از هويت ما است.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : يكي از محاسن برجسته شعراي بنام ايران، برخورداري و تسلط آنها بر آموزه هاي اسلامي است.

وي خاطرنشان كرد: حضرت مولانا، سعدي و حافظ به كامل ترين وجه با قرآن و سيره پيامبر (ص) آشنا بودند و اين موضوع در آثار آنها جلوه گر شده است.

ديمه ور  با بيان اين كه اين همه ذوق و هنر و بالندگي، معجزه بزرگ مردان ادب فارسي است، ادامه داد: بايد در سالروز سعدي به روان پاك اين شاعر بزرگ درود فرستاد كه بعد از هفت قرن از وی  و آثارش به عنوان حلقه پيوند ما با هويت ايراني اسلامي ياد مي كنيم.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : انتظار است كه دانش آموزان با تمسك به امثال سعدي، مسير نوراني علم و ادب را براي كشور ترسيم كنند.

وي  با بيان اين كه ‌توجه به مفاخر علم و ادب در دوره ابتدايي تقويت شده است، خاطرنشان كرد :‌ طرح شاهنامه خواني در استان خراسان رضوي و سمنان با هدف توجه به چشمه هاي جوشان فرهنگ ايراني اسلامي در حال اجرا است.

درسند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، بر فرهنگ ايراني اسلامي تمركز شده است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، محمد ديمه ور در آيين اختتاميه طرح گلستان خواني دانش آموزان مقطع ابتدايي استان فارس كه در آستانه اول ارديبهشت يادروز سعدي در آرامگاه اين شاعر بلندآوازه برگزار شد، اظهاركرد :‌ يقينا شعر و زبان و فرهنگ ايراني بخش بزرگ و با اهميتي از هويت ما است.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : يكي از محاسن برجسته شعراي بنام ايران، برخورداري و تسلط آنها بر آموزه هاي اسلامي است.

وي خاطرنشان كرد: حضرت مولانا، سعدي و حافظ به كامل ترين وجه با قرآن و سيره پيامبر (ص) آشنا بودند و اين موضوع در آثار آنها جلوه گر شده است.

ديمه ور  با بيان اين كه اين همه ذوق و هنر و بالندگي، معجزه بزرگ مردان ادب فارسي است، ادامه داد: بايد در سالروز سعدي به روان پاك اين شاعر بزرگ درود فرستاد كه بعد از هفت قرن از وی  و آثارش به عنوان حلقه پيوند ما با هويت ايراني اسلامي ياد مي كنيم.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : انتظار است كه دانش آموزان با تمسك به امثال سعدي، مسير نوراني علم و ادب را براي كشور ترسيم كنند.

وي  با بيان اين كه ‌توجه به مفاخر علم و ادب در دوره ابتدايي تقويت شده است، خاطرنشان كرد :‌ طرح شاهنامه خواني در استان خراسان رضوي و سمنان با هدف توجه به چشمه هاي جوشان فرهنگ ايراني اسلامي در حال اجرا است.

درسند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، بر فرهنگ ايراني اسلامي تمركز شده است

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author