درخشش هنرجويان هنرستانهاي كاردانش استان در مسابقات علمي- كاربردي كشور

درخشش هنرجويان هنرستانهاي كاردانش استان در مسابقات علمي- كاربردي كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، هنرجویان یزدی درچهاردهمين دوره مسابقات علمي -كاربردي هنرجويان هنرستان هاي كاردانش سراسركشور 4 رشته برترکشور را به دست آوردند که شامل رتبه اول در 2رشته حسابداري و عكاسي ديجيتال و رتبه سوم در 2 رشته برق صنعتي و مديريت خانواده می باشد.

بر اين اساس؛ منصوره یاوری، از هنرستان یاوری در رشته حسابداري رتبه اول، زهرا زینلیان از هنرستان کوچک زاده در رشته عکاسی دیجیتال رتبه اول ، فاطمه باقری از هنرستان دکتر طاهری در رشته مدیریت خانواده رتبه سوم و محمد مهدی مرادی از هنرستان شهدای جنوب  در رشته برق صنعتي رتبه سوم اين دوره از مسابقات را به دست آوردند.

گفتني است، مرحله نهايي چهاردهمين دوره مسابقات علمي -كاربردي هنرجويان هنرستان هاي كاردانش سراسر كشور با حضور 322نفر از هنرجويان برتر سراسر كشور در 37 عنوان رشته مهارتي از 22 تیرماه در مشهد برگزار شد.

درخشش هنرجويان هنرستانهاي كاردانش استان در مسابقات علمي- كاربردي كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، هنرجویان یزدی درچهاردهمين دوره مسابقات علمي -كاربردي هنرجويان هنرستان هاي كاردانش سراسركشور 4 رشته برترکشور را به دست آوردند که شامل رتبه اول در 2رشته حسابداري و عكاسي ديجيتال و رتبه سوم در 2 رشته برق صنعتي و مديريت خانواده می باشد.

بر اين اساس؛ منصوره یاوری، از هنرستان یاوری در رشته حسابداري رتبه اول، زهرا زینلیان از هنرستان کوچک زاده در رشته عکاسی دیجیتال رتبه اول ، فاطمه باقری از هنرستان دکتر طاهری در رشته مدیریت خانواده رتبه سوم و محمد مهدی مرادی از هنرستان شهدای جنوب  در رشته برق صنعتي رتبه سوم اين دوره از مسابقات را به دست آوردند.

گفتني است، مرحله نهايي چهاردهمين دوره مسابقات علمي -كاربردي هنرجويان هنرستان هاي كاردانش سراسر كشور با حضور 322نفر از هنرجويان برتر سراسر كشور در 37 عنوان رشته مهارتي از 22 تیرماه در مشهد برگزار شد.

درخشش هنرجويان هنرستانهاي كاردانش استان در مسابقات علمي- كاربردي كشور

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author