درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند

درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند
وزیر کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان از دستگاه‌های دخیل در حوزه مبارزه با مواد مخدر درخواست اقدام فوق‌العاده در حوزه کاهش آسیب اعتیاد کردند و مقرر شد دستگاه‌ها هر شش ماه مستقیماً به ایشان گزارش دهند.

درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند

وزیر کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان از دستگاه‌های دخیل در حوزه مبارزه با مواد مخدر درخواست اقدام فوق‌العاده در حوزه کاهش آسیب اعتیاد کردند و مقرر شد دستگاه‌ها هر شش ماه مستقیماً به ایشان گزارش دهند.
درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند

بک لینک رنک 1

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author