دانش آموزی تبریزی مدال برنز رقابتها را کسب کرد

دانش آموزی تبریزی مدال برنز رقابتها را کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان آذربایجان شرقی،عطا اسدی دانش آموز دبیرستان شاهد علی ابن ابیطالب (ع) آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز توانست مقام سوم دو 1500 متر هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را که در کشور ویتنام برگزار شد کسب كند.

دانش آموزی تبریزی مدال برنز رقابتها را کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان آذربایجان شرقی،عطا اسدی دانش آموز دبیرستان شاهد علی ابن ابیطالب (ع) آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز توانست مقام سوم دو 1500 متر هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را که در کشور ویتنام برگزار شد کسب كند.

دانش آموزی تبریزی مدال برنز رقابتها را کسب کرد

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author