دانش آموزان لرستانی در نخستین جشنواره قلم ، دو مقام کشوری کسب کردند

دانش آموزان لرستانی در نخستین جشنواره قلم ، دو مقام کشوری کسب کردند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، علی کردی و مریم رستمی از دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور لرستان در نخستین جشنواره قلم به جمع برگزیدگان کشوری راه یافتند .

 این جشنواره به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس آموزش از راه دور ، پرورش خلاقیت و رشد ایده پردازی تفکرات کارآفرین در بین دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور برگزار شده است .

بر اساس اين گزارش؛ جشنواره قلم در چهار محور شامل خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی ویژه دانش آموزان، ارائه روشی نو در تولید محتوای الکترونیکی ویژه معلمان، همفکری، همکاری، همراهی و تحقق مشارکت ویژه خانواده ها و خاطره نگاری و ثبت تجربیات  ارزنده ویژه طرح نگار برگزار شده است .

گفتنی است؛ 100مدرسه آموزش از راه دور با  7 هزار و 500 دانش آموز در استان لرستان فعاليت مي كنند.

دانش آموزان لرستانی در نخستین جشنواره قلم ، دو مقام کشوری کسب کردند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، علی کردی و مریم رستمی از دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور لرستان در نخستین جشنواره قلم به جمع برگزیدگان کشوری راه یافتند .

 این جشنواره به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس آموزش از راه دور ، پرورش خلاقیت و رشد ایده پردازی تفکرات کارآفرین در بین دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور برگزار شده است .

بر اساس اين گزارش؛ جشنواره قلم در چهار محور شامل خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی ویژه دانش آموزان، ارائه روشی نو در تولید محتوای الکترونیکی ویژه معلمان، همفکری، همکاری، همراهی و تحقق مشارکت ویژه خانواده ها و خاطره نگاری و ثبت تجربیات  ارزنده ویژه طرح نگار برگزار شده است .

گفتنی است؛ 100مدرسه آموزش از راه دور با  7 هزار و 500 دانش آموز در استان لرستان فعاليت مي كنند.

دانش آموزان لرستانی در نخستین جشنواره قلم ، دو مقام کشوری کسب کردند

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author