دانش آموزان در مدارس نياز به يادگيري مفاهيم نماز دارند

دانش آموزان در مدارس نياز به يادگيري مفاهيم نماز دارند

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از ايرنا، حجت الاسلام سيد جواد بهشتي در پيش كنگره اجلاس سراسري نماز كه در كانون فرهنگي تربيتي شهيد فهميده كرج برگزارشد، تصريح كرد: دانش آموزان در مدارس بايد در بخش آموزش نماز به عنوان مهمترين كانال ارتباطي انسان با معبود به گونه اي تحت پوشش دوره هاي آموزشي قرار گيرند كه با فلسفه نماز آشنايي مناسب را پيدا كنند تا در دوران نوجواني و جواني با بي هويتي و يا در برابر آسيب هاي اجتماعي از مهارت لازم برخوردار باشند.
وي اظهاركرد: نماز مهمترين جلوه عبادت و بندگي است كه دانش آموزان در مدارس بايد با اين جلوه مهم در ابعاد اعتقادي، عاطفي ، مناسكي و پيامدي شناخت پيدا كنند.
مشاورامور قرآني وتوسعه فرهنگ اقامه نماز و عترت وزير آموزش و پرورش افزود: مسئوليت ما در عرصه تعليم و تربيت در بخش آموزه هاي ديني و قرآني به ويژه نماز به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي خطير است.
بهشتي بيان كرد: دانش آموزان در مدارس در بخش تاثير گذاري از آموزه هاي ديني و قرآني نياز به توجه ويژه البته با برنامه هاي جامع آموزشي تربيتي دارند.
وي نماز را عاملي مهم در بازدارندگي افراد به سوي ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي دانست و در ادامه به جمله امام خميني (ره) كه فرموده اند’ نماز معجوني است الهي كه سعادت فرد و جامعه را در دنيا و آخرت تعين مي كند ‘ اشاره كرد.
مشاورامور قرآني وتوسعه فرهنگ اقامه نماز و عترت وزير آموزش و پرورش نماز را به 17 پله تشبيه كرد كه هر پله آن داراي مفهوم خاصي است كه براي درك معاني اين پله ها براي دانش آموزان و والدين كه جامعه هدف ما را در عرصه تعليم و تربيت تشكيل مي دهند بايد با رويكردي آموزشي – تربيتي اقدام كرد.
بهشتي نماز را كليد بهشت و وضو را كليد نماز خواند و افزود: براي آموزش و گسترش اقامه نماز در جامعه بايد ايستگاه هاي آشنايي با فلسفه نماز را داير كنيم و از طريق معرفي 500 كتابي كه طي 20 سال گذشته در مورد نماز در كشور منتشر شده براي آشنايي افراد جامعه با نماز و نقش آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي بهره گرفت.

دانش آموزان در مدارس نياز به يادگيري مفاهيم نماز دارند

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از ايرنا، حجت الاسلام سيد جواد بهشتي در پيش كنگره اجلاس سراسري نماز كه در كانون فرهنگي تربيتي شهيد فهميده كرج برگزارشد، تصريح كرد: دانش آموزان در مدارس بايد در بخش آموزش نماز به عنوان مهمترين كانال ارتباطي انسان با معبود به گونه اي تحت پوشش دوره هاي آموزشي قرار گيرند كه با فلسفه نماز آشنايي مناسب را پيدا كنند تا در دوران نوجواني و جواني با بي هويتي و يا در برابر آسيب هاي اجتماعي از مهارت لازم برخوردار باشند.
وي اظهاركرد: نماز مهمترين جلوه عبادت و بندگي است كه دانش آموزان در مدارس بايد با اين جلوه مهم در ابعاد اعتقادي، عاطفي ، مناسكي و پيامدي شناخت پيدا كنند.
مشاورامور قرآني وتوسعه فرهنگ اقامه نماز و عترت وزير آموزش و پرورش افزود: مسئوليت ما در عرصه تعليم و تربيت در بخش آموزه هاي ديني و قرآني به ويژه نماز به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي خطير است.
بهشتي بيان كرد: دانش آموزان در مدارس در بخش تاثير گذاري از آموزه هاي ديني و قرآني نياز به توجه ويژه البته با برنامه هاي جامع آموزشي تربيتي دارند.
وي نماز را عاملي مهم در بازدارندگي افراد به سوي ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي دانست و در ادامه به جمله امام خميني (ره) كه فرموده اند’ نماز معجوني است الهي كه سعادت فرد و جامعه را در دنيا و آخرت تعين مي كند ‘ اشاره كرد.
مشاورامور قرآني وتوسعه فرهنگ اقامه نماز و عترت وزير آموزش و پرورش نماز را به 17 پله تشبيه كرد كه هر پله آن داراي مفهوم خاصي است كه براي درك معاني اين پله ها براي دانش آموزان و والدين كه جامعه هدف ما را در عرصه تعليم و تربيت تشكيل مي دهند بايد با رويكردي آموزشي – تربيتي اقدام كرد.
بهشتي نماز را كليد بهشت و وضو را كليد نماز خواند و افزود: براي آموزش و گسترش اقامه نماز در جامعه بايد ايستگاه هاي آشنايي با فلسفه نماز را داير كنيم و از طريق معرفي 500 كتابي كه طي 20 سال گذشته در مورد نماز در كشور منتشر شده براي آشنايي افراد جامعه با نماز و نقش آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي بهره گرفت.

دانش آموزان در مدارس نياز به يادگيري مفاهيم نماز دارند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author