دانش آموزان با تولید درهنرستان ها وعرضه درجامعه ،شعار اقتصاد مقاومتی را محقق کرده اند

دانش آموزان با تولید درهنرستان ها وعرضه درجامعه ،شعار اقتصاد مقاومتی را محقق کرده اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي، سید محسن حسینی مقدم درهمایش کشوری مدولباس اسلامی دربجنورد افزود : می توانیم با تربیت دانش آموزان وشناساندن هنرستانها به جامعه با تولیدات آنهاشعار اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل را جامعه عمل بپوشانیم.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد :  با برگزاری این همایش به دنبال نشان دادن جایگاه واهمیت لباس به عنوان هویت هر فردایرانی بوده ایم.

وي با بيان اين كه آن چیزی که در هنرستان ها اتفاق می افتد توجه به تولید و کارآفرینی است، خاطرنشان كرد : ازدیگر اهداف این همایش معرفی هنرستان های کشور به خصوص دررشته های مرتبط با طراحی ودوخت بوده است.

حسینی مقدم ادامه داد: با تامین لباس فرم مدارس،چادرهای نماز و…دانش آموزان نشان داده اند که نقش بزرگی درتولید وکار آفرینی واقدام وعمل به شعار اقتصاد مقاومتی داشته اند.

دانش آموزان با تولید درهنرستان ها وعرضه درجامعه ،شعار اقتصاد مقاومتی را محقق کرده اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي، سید محسن حسینی مقدم درهمایش کشوری مدولباس اسلامی دربجنورد افزود : می توانیم با تربیت دانش آموزان وشناساندن هنرستانها به جامعه با تولیدات آنهاشعار اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل را جامعه عمل بپوشانیم.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد :  با برگزاری این همایش به دنبال نشان دادن جایگاه واهمیت لباس به عنوان هویت هر فردایرانی بوده ایم.

وي با بيان اين كه آن چیزی که در هنرستان ها اتفاق می افتد توجه به تولید و کارآفرینی است، خاطرنشان كرد : ازدیگر اهداف این همایش معرفی هنرستان های کشور به خصوص دررشته های مرتبط با طراحی ودوخت بوده است.

حسینی مقدم ادامه داد: با تامین لباس فرم مدارس،چادرهای نماز و…دانش آموزان نشان داده اند که نقش بزرگی درتولید وکار آفرینی واقدام وعمل به شعار اقتصاد مقاومتی داشته اند.

دانش آموزان با تولید درهنرستان ها وعرضه درجامعه ،شعار اقتصاد مقاومتی را محقق کرده اند

یوزرنیم و پسورد نود 32

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author