داعش زخمی‌های خود در فلوجه را با تزریق سم می‌کُشد

داعش زخمی‌های خود در فلوجه را با تزریق سم می‌کُشد
منبع بیمارستانی در شهر «فلوجه» اعلام کرد گروه تروریستی تکفیری «داعش» نیروهای زخمی خود در این شهر را با تزریق سم به قتل می‌رساند.

داعش زخمی‌های خود در فلوجه را با تزریق سم می‌کُشد

منبع بیمارستانی در شهر «فلوجه» اعلام کرد گروه تروریستی تکفیری «داعش» نیروهای زخمی خود در این شهر را با تزریق سم به قتل می‌رساند.
داعش زخمی‌های خود در فلوجه را با تزریق سم می‌کُشد

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author