خیرین مدرسه ساز زمینه ساز رشد و بالندگی در کشور هستند

خیرین مدرسه ساز زمینه ساز رشد و بالندگی در کشور هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا خباز در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان افزود : تنها با کار خیر است که می شود انسان عمر جاویدان داشته باشد.

وی تصریح کرد : عمر انسان محدود است و بعد از مدتی از بین می رود، فقط کار خیر و نام نیک است که انسان را جاویدان می کند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه امروز لازم است تا بسترهای لازم برای تعلیم و تربیت فرزندانمان در سراسر کشور فراهم شود، مدرسه را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های آموزش ‌وپرورش دانست و بیان کرد: رفتن به مدرسه و حضور در فرآیند تعلیم و تربیت در کشور، می‌تواند سرنوشت افراد را تغییر دهد و از آسیب‌های اجتماعی بکاهد.

خیرین مدرسه ساز زمینه ساز رشد و بالندگی در کشور هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا خباز در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان افزود : تنها با کار خیر است که می شود انسان عمر جاویدان داشته باشد.

وی تصریح کرد : عمر انسان محدود است و بعد از مدتی از بین می رود، فقط کار خیر و نام نیک است که انسان را جاویدان می کند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه امروز لازم است تا بسترهای لازم برای تعلیم و تربیت فرزندانمان در سراسر کشور فراهم شود، مدرسه را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های آموزش ‌وپرورش دانست و بیان کرد: رفتن به مدرسه و حضور در فرآیند تعلیم و تربیت در کشور، می‌تواند سرنوشت افراد را تغییر دهد و از آسیب‌های اجتماعی بکاهد.

خیرین مدرسه ساز زمینه ساز رشد و بالندگی در کشور هستند

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author